Andakt Herrens herlighet 2021

Bibelsk sex 8.2

Bibelsk sex 8.2

Bibelsk sex 8.2 Hebreerne 13,4: «Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen usmittet.» Dagens vers: Markus 10,6-9: «Men fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone,...

Den strålende morgenstjernen 7.2

Den strålende morgenstjernen 7.2

Lukas 9,25: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller går fortapt?» Dagens vers: Hebreerne 12,2: «Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet...

Hvem er Jesus for deg?  6.2

Hvem er Jesus for deg? 6.2

1.Johannes 1,45: Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» Dagens vers: Johannes 10,27-28: «Mine sauer hører Min stemme, Jeg kjenner dem, og de følger Meg....

Jesus fra Nasaret  5.2

Jesus fra Nasaret 5.2

Johannes 1,1: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Dagens vers: Johannes 8,12: «Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livet lys.» Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 26-28 og Markus 13-14 Jesus er et kjent...

Du er kongelig 4.2

Du er kongelig 4.2

Galaterne 4,7: «Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt a Gud.» Dagens vers:1. Peter 2,9: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk!» Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 24-25 og Markus 12 Skriften...

Hva drømmer du om? 3.2

Hva drømmer du om? 3.2

Salme 37,4: «Ha din lyst og glede i HERREN, så gir han deg alt ditt hjerte ber om!» Dagens vers: Salme 20,5: «Må Han gi deg etter ditt hjertes lyst, må han oppfylle hele din plan!» Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 22-23 og Markus 11 Du har fått livet i gave! Du er...

Oppbyggelige vaner! 2.1

Oppbyggelige vaner! 2.1

Salme 199,56: «Slik har det gått med meg, for jeg holdt Dine befalinger.» Dagens vers: Hebreerne 11,6: «Uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er en belønner av dem som søker Ham med iver.» Dagens...

Sett din lit til Gud 1.2

Sett din lit til Gud 1.2

Jesaja 55,9: «For som himmelen er høyere enn jorden, er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.» Dagens vers: Ordspråkene 3,5-7: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand!» Dagens bibelkapitler: 2....

Total frihet i Jesus 31.1

Total frihet i Jesus 31.1

Johannes 8,36: «Hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.» Dagens vers: 2. Korinter 3,17: «Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er det frihet.» Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 16-17 og Markus 8 Noe av det fantastiske budskapet med evangeliet er...

La sannheten sette deg fri 30.1

La sannheten sette deg fri 30.1

Galaterne 5,1: «Stå derfor fast i den frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.» Dagens vers: Johannes 8,31: «Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal...