1.Johannes 2,27: «Men den salvelsen dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn – så skal dere bli i Ham, slik salvelsen har lært dere»

Dagens vers: 2.Korinter 1,20-21: «For så mange som Guds løfter er, i Ham er ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss. Han som knytter oss sammen med dere i Kristus, og som har salvet oss, er Gud.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 20-22 og Lukas 15 &16

Er det noe vi trenger å både fokusere og huske på, så er det salvelsen. Salvelsen er som en smurning av kraft fra Himmelen. Det er det som gjør deg som troende istandsatt til å utføre mirakler, helbredelser og tegn og under. Det er salvelsen! Kristus, betyr «Den salvede» på gresk. Jesus er den salvede! Og ordet «kristne» betyr ikke små kristus-er, men det betyr «De salvede». Dette er en mektig og viktig åpenbaring i henhold til din identitet som troende! Det er at du er savlet av Herren. Ved Den Hellige Ånd så er du salvet til å vandre i Guds kraft. Mirakler skjer da igjennom ditt liv ved Ånden. Det er Gud som gjør det igjennom deg, du er bare et kar!

Når du da har troskanalene oppe, du tror på bibelsk helbredelse, nådegavene, Den Hellige Ånds kraft og virksomhet i dagens tid og du samtidig har åpenbaringen av Gud vil bruke deg, da har du kommet langt! Salvelsen kommer av å bruke tid med Den Hellige Ånd, den kommer igjennom tilbedelse og kvalitetstid med Herren. Jo mer tid du bruker i Guds nærvær, desto mer salvet blir du! Samtidig er salvelsen i deg! Du trenger å forløse den ved tro! Ved at du beveger deg utenfor din komfortsone, ber for mennesker, setter deg i en posisjon der Guds kraft kan flyte igjennom deg, så kommer salvelsen til syne og du kan da se Herren herlighet flyte både igjennom og rundt deg! 

I alt dette er det en viktig nøkkel at du ikke faller i stolthetens felle! Ikke la stolthet snike seg inn, men alltid gi all ære til Gud. Derfor er nøkkelen å ha et ydmykt, søkende, godt hjerte som gir alt av ære, berømmelse, suksess til Jesus. Det er Jesus som er i sentrum og Ham det handler om. 

Spørsmål du kan stille deg –Hva kan du gjøre for å beskytte salvelsen? – Hvordan kan du gjøre deg selv disponibel til å motta mer av Guds salvelse? 

Ord fra Herren:

Jeg elsker deg evig kjærlighet. Jeg har tatt min bolig i deg. Lev i min nåde og gå på mine veier og du vil se at jeg åpenbarer meg for deg på nye måter. Det er i meg du finner det du søker etter. Jeg er Herren! Jeg er hellig, vær derfor hellig! Hellig deg i meg! Jeg har salvet deg og utrustet deg med min kraft til å gå ut og bære frukt! Frukt som varer! Jeg er med deg! Vær ikke redd og frykt ikke! Kom til meg og Jeg vil vise deg saker som du enda ikke kjenner til.