• Den Profetiske gaven ( Grunnlggende profetisk undervisning, praktisering i å høre Guds stemme)
 • Profetisk aktivering  (Full fokus på aktivering av det profetiske, anbefales som del 2)
 • Helbredelsesmøte  ( Forkynnelse om helbredelse, bønn for syke, aktivering i å helbrede syke)
 • Den Hellige Ånd    (undervisning om Den Hellige Ånd, dåpen i Den Hellige Ånd, kraftutrustning)
 • Firestartes- aktivering ( Innføring av Firestarters-kurset, det vil bli gjort en firestarters session)
 • Skattejakt ( Undervisning om skattjakt, aktivere gruppen i dette, samt gå ut på gaten for å finne skatter)
 • Planting av husgruppe  (Strategisk møte for planting av husgruppe, undervisning, igangsettelse av ledere)
 • Evangelisering undervisning (Undervisning av hvordan nå mennesker på gata, hvordan dele om Jesus)
 • Evangelisering i praksis ( Utførelse av evangelisering, gjerne på gata, inndeling av team og praktisk aktivering)
 • Israel ( Undervisning om Israel, oppdatering, hebraisk kurs, forståelsen av det jødiske folk i dag)
 • Salvelsen (Forkynnelse med fokus på salvelsen, overføring av nådegaver og aktivering i det overnaturlige)
 • Kingdom Evening Random møte ( Vi ser hva som skjer)
 • Lederskap (Undervisning med fokus på lederskap, hvordan aktivere deltagere til å bli ledere.)