Andakt Herrens herlighet 2021

Karakterbygging 22.2

Karakterbygging 22.2

Galaterne 5,22: «Men Åndes frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt (avholdenhet). Dette er ikke loven imot.» Dagens vers: Romerne 5,3-4: «Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi...

Å leve i salvelsen 21.2

Å leve i salvelsen 21.2

1.Johannes 2,27: «Men den salvelsen dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn – så skal dere bli i Ham, slik salvelsen har lært dere» Dagens vers:...

Jesus er oppstandelsen 4.4

Jesus er oppstandelsen 4.4

Dagens vers: Johannes 11,25: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.» Markus 16,6: «Vær ikke forskrekket! Dere søker Jesus fra Nasaret, Han som ble korsfestet. Han er oppstått! Han er ikke her. Se, der er stedet de la Ham.»...

Ansikt til ansikt med Gud 14.2

Ansikt til ansikt med Gud 14.2

Johannes 14,21: «Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Den som elsker Meg, skal blir elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.» Dagens vers: 2. Mosebok 33,11: «Herren talte med Moses ansikt til ansikt, som en mann...

Fellesskap med Gud 13.2

Fellesskap med Gud 13.2

1.Johannes 2,5: «Men den som holder Hans Ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet gjort fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.» Dagens vers: 1.Johannes 4,12-13: «Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er gjort...

Bevar ordet i ditt hjerte 12.2

Bevar ordet i ditt hjerte 12.2

Lukas 8,5-6: «En såmann gikk ut for å så såkornet sitt Mens han sådde, falt noe på veien. Det ble tråkket ned, og fuglene i luften åt det opp. Noe falt på steingrunn. Så snart det hadde vokst opp, visnet det bort fordi det manglet fuktighet. Noe falt blant torner, og...

Å leve et liv i fruktbarhet 11.2

Å leve et liv i fruktbarhet 11.2

Johannes 15,4: «Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg.» Dagens vers: Johannes 15,5: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg...

Podcast

Categories