Profeten Jesaja‬ ‭40‬:‭31 «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.»

Dagens vers:

‭‭

Romerbrevet‬ ‭8‬:‭28‬ Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning.”

‭‭

Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 1,2 og Lukas 20.

I dag vil jeg gjerne dele med deg om Jesu håp og hvordan det kan gi oss styrke og trøst i livets utfordringer. To bibelvers som understreker dette budskapet er Romerne 15:13 og 1. Peter 1:3.

Romerne 15:13 sier: ““Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.”” Dette verset minner oss om at det er Gud som gir oss håp. Når vi har tro på ham, kan vi være fylt med glede og fred, selv i vanskelige tider. Guds kraft gjør det mulig for oss å være rike på håp, uansett hva som skjer i livene våre.

  1. Peter 1:3 sier: “Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.”.” Dette verset minner oss om at Jesu oppstandelse gir oss håp om evig liv. Gjennom ham kan vi få nytt liv og et levende håp. Selv om vi kan møte utfordringer og prøvelser i livet, har vi troen på at det finnes et større håp for oss i fremtiden.

Når vi tror på Jesus, har vi håp om en bedre fremtid. Dette håpet kan gi oss styrke og trøst i de tider når livet er vanskelig. Vi kan være sikre på at Gud er med oss gjennom alle utfordringer vi møter. Som det står i Filipperne 4:13, “Jeg makter alt i ham som gir meg kraft.” Vi kan stole på at Jesu kraft vil bære oss gjennom alle ting.

La oss be: Kjære Gud, takk for at du gir oss håp gjennom din sønn Jesus Kristus. Hjelp oss å stole på hans kraft og styrke i alle tider, både gode og vanskelige. Fyll oss med glede og fred gjennom troen på deg, og la oss være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft. Amen.

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan kan du vende deg til Jesus for håp? – Hvorfor er håpet så viktig og hva innebærer det for deg?

Ord fra Herren:

Sett din lit til meg i alt og igjennom alt. Jeg er den som ser til deg og tar vare på deg. Vær ikke redd og frykt ikke. Jeg passer på deg. Jeg er håpets Gud og du kan sette din lit til meg. Jeg har full omsorg for deg og bryr meg om ditt liv igjennom alt og med alt. Stol på meg og følg så mine ord og mine bud og du vil se framgang i ditt liv! Jeg er din faste klippe!