Salme 37,5: «Overgi din vei til Herren, stol på Ham, Han skal gjøre det..»

Dagens vers: Jesaja 26,4: «Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe..»

Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 2,3 og Lukas 21-22

Vi lever i en tid hvor det er lett å miste troen på Guds ledelse i vår daglige ferd. Vi blir konstant utsatt for prøvelser og fristelser som kan føre oss bort fra Hans vilje. Men selv om vi kan føle oss svake og usikre, vil jeg minne dere på at Gud alltid er med oss, og Han vil aldri svikte oss.

Salme 56:5 sier: «Til Gud – ja, jeg vil prise Hans ord – til Gud har jeg satt min lit, Jeg skal ikke frykte. Hva kan vel mennesker gjøre meg?» Dette verset minner oss om at når vi stoler på Gud, trenger vi ikke å frykte hva mennesker kan gjøre mot oss. Gud er allmektig og allvitende, og Han vil alltid lede oss på rett vei hvis vi legger vår tro og tillit til Ham.

Vi kan også finne styrke i Ordspråkene 3:5-6, som sier: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand! Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.» Når vi legger vår tillit til Gud, og vi søker Hans veiledning i alt vi gjør, kan vi være sikre på at Han vil lede oss på den rette vei.

Å stole på Gud betyr ikke at vi aldri vil møte utfordringer eller vanskeligheter. Men når vi stoler på Ham, kan vi være trygge på at Han vil være med oss gjennom alle våre prøvelser. Vi kan finne trøst i Jesaja 41:10, som sier: “Vær ikke redd, for jeg er med deg; vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.” Når vi står fast i vår tro på Gud, kan vi være trygge på at Han vil styrke og oppmuntre oss gjennom alle våre utfordringer.

Så la oss ta dette med oss i vår daglige ferd – vi trenger ikke å stole på vår egen styrke eller evne, fordi vi har en allmektig Gud som er villig til å lede oss og styrke oss i alt vi gjør. La oss be om Hans veiledning og styrke hver dag, slik at vi kan leve i Hans vilje og formål for våre liv.

La oss også huske at vår tillit til Gud ikke er begrenset til våre personlige liv. Vi kan stole på Ham med våre familier, våre venner, vår nasjon og vår verden. Vi kan be om Hans velsignelse og beskyttelse for alle som vi bryr oss om, og vi kan være sikre på at Han vil høre våre bønner og svare på dem. Til slutt, la oss ikke glemme at når vi stoler på Gud, kan vi oppleve en fred som overgår all forståelse (Filipperne 4:7). Når vi slipper vår frykt og bekymring, og vi legger vår tillit til Ham, vil Han gi oss en fred som kan ikke bli funnet andre steder enn i Jesus Messias vår Herre.

Spørsmål du kan stille deg – Hvorfor er der viktig å sette sin lit og tilitt til Gud? –Hvordan kan du stole på Gud med ditt liv?

Ord fra Herren:

Jeg er den som ser til deg passer på deg. Jeg leder deg med min Ånd og jeg passer på ditt hjerte. Min omsorg for deg er dyp og jeg ser til det i alt og igjennom alt. Vær ikke redd og fryk ikke, for jeg er med deg og jeg gir deg styrke og kraft til å lykkes. Ha din glede i meg for Jeg er med deg både i gode og onde dager. Både i tøffe tider og i gode tider. Jeg gir ikke slipp på deg, hvil i meg!