2. Korinter 9,8: «Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning..»

Dagens vers: Salme 84,12: «For Herren Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og herlighet. Intet godt vil Han spare for dem som vandrer oppriktig.»

Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 4-6 og Lukas 23

I dag vil jeg gjerne snakke med deg om det nye mennesket i Kristus og om de mange velsignelsene Gud gir oss når vi tror på Ham. Som kristne har vi blitt født på ny, og vi er nå del av en ny familie, en familie som er ledet av Jesus Messias selv.

Korinterbrev 5:17 sier:‭ «Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Dette verset minner oss om at når vi blir født på nytt i Kristus, blir vi nye skapninger. Vi kan legge våre gamle vaner og vårt gamle liv bak oss, og begynne å leve et liv som er i samsvar med Guds vilje.

Gud ønsker å gi oss mange velsignelser når vi tror på Ham. En av de største velsignelsene er at vi nå har evig liv. Johannes 3,16 sier: «For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Dette verset minner oss om at Gud elsker oss så høyt at Han ga oss sin egen Sønn for å redde oss. Når vi tror på Jesus, omvender oss fra våre synder og følger Ham så får vi evig liv.

En annen velsignelse Gud gir oss, er at vi nå har en direkte tilgang til Ham gjennom bønn. I Hebreerne 4,16 står det: «La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.» Dette verset minner oss om at vi kan gå til Gud når som helst, med hva som helst, og be om hjelp og nåde.

Gud gir oss også fred og glede når vi tror på Ham. Filipperne 4:7 sier: «Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.».” Dette verset minner oss om at når vi har tro på Gud, vil Han gi oss fred og ro i våre hjerter, selv i vanskelige tider.

En annen velsignelse som kommer med det å være en del av Guds familie, er fellesskapet med andre kristne. Vi trenger ikke å gå gjennom livet alene, fordi vi har brødre og søstre i Kristus som står sammen med oss. 1. Tessalonikerne 5:11 sier: «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, slik dere også gjør.» Dette verset minner oss om at vi trenger å støtte og oppmuntre hverandre i livet, spesielt når vi går gjennom vanskelige tider.

Som det nye mennesket i Kristus har vi en unik identitet og kall i livet. Vi er skapt i Guds bilde, og Han har planer og formål for hver enkelt av oss. Gud vil bruke oss til å bringe lys og håp til en verden som sårt trenger det.

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du etterjage Guds velsignelser over ditt liv? –Hva slags velsignelser har du tilgang på som et Guds barn?

Ord fra Herren:

Jeg er den gode hyrde som går med deg og følger deg! Jeg gir deg nåde, styrke og oppmuntring på din ferd. Hvil i meg og du vil se at jeg vil øse ut mine velsignelser over deg og over ditt liv. Du er så sett av Meg og jeg elsker deg med dyp, dyp kjærlighet. Frykt ikke! Du er verdt mer enn mange spurver!