Salme 199,56: «Slik har det gått med meg, for jeg holdt Dine befalinger.»

Dagens vers: Hebreerne 11,6: «Uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er en belønner av dem som søker Ham med iver.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 20-21 og Markus 10

Vaner fungerer også i livet med Jesus. Det det du ser på som viktig, vil du prioritere og det igjen vil deg fremgang! Skriften sier at Gud belønner dem som søker Ham med iver. Legger de inn gode vaner som handler å etterjage Guds rike, vil du garantert se positive resultater og velsignelse komme over ditt liv!

I Galaterne 6,7-8 står det om viktigheten av å så og høste. Dette indikerer at våre valg og vaner vil både få og ha konsekvenser. Dermed kan du legge din oppmerksomhet til å legge fram gode gudgitte, himmelverdige vaner som igjen vil føre med seg velsignelse over ditt liv. «La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal han også høste! For den som sår i sitt kjøtt, skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.»

La oss så livet vårt inn i god jord! I skriften står det og at vi ikke skal bli trette av å gjøre det gode. Hebreerne 6,9: «La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet»

Når du lever dagliglivet ditt tenk over vanene du har og hvordan du kan forbedre de slik at du vil høste god frukt av det! Det kan være alt fra disiplin for bibellesning, gå på møter i menighet, å be til Gud selv, være et lys for andre. Ha dette i tankene! Få orden på dagliglivet ditt, slik at du steg for steg kommer tettere på Guds hjerte og mer inn i din gudgitte hensikt og kall! Gi ikke opp selv om du ikke ser øyeblikkelige resultater for høsten kommer ikke øyeblikkelig, men over tid! Derfor sett deg opp til suksess med gode gudgitte vaner og gi ikke opp!

Spørsmål du kan stille deg –Hvilken av vanene dine kan du forbedre slik at det vil bære mer frukt? –Ha slags nye vaner kan du tenke deg til å implementere inn i ditt Jesusliv?

Ord fra Herren:

Søk mitt rike og du vil få alt i tillegg! Jeg er med deg i din hverdag, jeg ser dine veier og dine utfordringer! Bruk tid med meg og kom og sitt på mitt fang! Jeg vil styrke deg, oppmuntre og være der for deg! Jeg vet at livet krever mye av deg, men husk at jeg vil gi deg fred og bære de tunge byrdene for deg! Sett av tid til å søke mitt ord og mitt ansikt, det vil styrke deg og gi deg kraft som vil bære deg igjennom dagen! Jeg elsker deg!