Jesaja 55,9: «For som himmelen er høyere enn jorden, er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.»

Dagens vers: Ordspråkene 3,5-7: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand!»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 18-19 og Markus 9

Livet går ikke alltid på skinner, da kan en fort føle seg frustrert, redd og usikker. Skriften forteller oss i Jesaja 55,8: «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier». Med dette skjønner vi at Gud har som regel en vei som vi ikke ser. Derfor kan det være så lett for oss å stole på vår egen fornuft eller omstendigheter. Men skriften sier at vi skal sette vår lit til Herren!

Å sette sin lit til Herren er å stole på Gud, ofte vil det kreve tro. Da siden du ikke ser i det synlige hvordan veien vil legge seg til rette. Men ved å legge sine framtidsplaner og retning i Guds ledelse, kan du fort bli overrasket over velsignelsen som vil bli utgjort!

Vi mennesker er så begrenset, vi ser bare stykkevis, men Gud. Han ser hele bildet, så derfor er det trygt å legge seg under Han og ta imot hvile, fred ledelse, kjærlighet og retning fra Ham!

I Jesaja 55,6 står det at følgende: «Søk Herren mens Han er å finne, kall på ham den stund Han er nær»! Med dette kan vi skjønne at ivrigheten vår etter Guds rike vil gi frukt og resultater! Gud Han er for oss og Han lønner den som søker Ham med iver!

Da Jesus gikk på jorden, var han stadig i bønn og fellesskap med Gud Far. Til tider ba han hele natten! Hvis Jesus trengte å ha en slik kontakt med Far, da hvor mye mer trenger ikke vi det?

Derfor begynn dagen din med å takke Gud! Søk Herren på morgenen! Lytt til lovsang og tilbe Herren fra ditt hjerte! Rop på Ham! Lytt til Herren! Skriv ned bønnelister! Gi Gud det som tynger ditt hjerte og det du syns er vanskelig! Sett din lit til Han!

Spørsmål du kan stille deg –Hvorfor syns du det kan være vanskelig å gi kontrollen over til Gud? –Hva kan du gjøre for å sette din lit til Gud?

Ord fra Herren:

Stol på Meg med hele ditt hjerte! Søk mitt rike og du vil finne svare du lengter etter! Mine veier er større enn dine, gå derfor på de. Stol ikke på din egen forstand, men sett din fulle, hele lit til Herren din Gud! Jeg er Herren som elsker deg! Jeg vet at du kjenner på usikkerhet og frykt, men vær ikke redd! Kom til meg med alt som er vanskelig og jeg vil gi deg fred! Jeg leder deg på veien! Jeg gir deg innsikt på din vei og jeg beskytter deg! Vær i bønn og søk min rettledning og du vil få se hvordan jeg vil ta deg fra seier til seier!