Lukas 8,5-6: «En såmann gikk ut for å så såkornet sitt Mens han sådde, falt noe på veien. Det ble tråkket ned, og fuglene i luften åt det opp. Noe falt på steingrunn. Så snart det hadde vokst opp, visnet det bort fordi det manglet fuktighet. Noe falt blant torner, og tornene skjøt opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, vokste opp og ga en avling på hundre ganger det som var sådd.»

Dagens vers: Lukas 8,15 «Men det som falt i god jord, er de som har hørt ordet med et rett og godt hjerte, bevarer det og bærer frukt med tålmodighet.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 1-3 og Lukas 5-6

Jesus forteller oss om en sannhet som er svært aktuell og viktig. Nemlig fra Matteus kapittel 13,1-23. Her fortelles det om en såmann som gikk ut for å så. Han sådde såkorn på mange områder, noe falt ved veikanten, annet falt på steingrunnen. Siden det ikke hadde røtter visnet det bort da solen kom. Annet falt blant torner og tornene vokste opp og kvalte det. Mens annet igjen falt i god jord og ga frukt: noe 100 ganger det om ble sådd, noe 60 og noe 30.

Jesus forklarte lignelsen for disiplene i vers 18-23. Her fortelles det om at det er 4 ulike mennesketyper som mottar såkornet. Såkornet er bilde på evangeliet, de gode nyhetene om Jesus.

 Første gruppen er de som hører evangeliet og ikke forstår det! De blir et lett bytte for satan som da røver bort det som ble sådd i hjertet. De har ikke noe dyp forståelse for ordet som ble gitt dem.

Andre gruppen er de som hører ordet, tar imot med glede med en gang. De skjønner evangeliet, men de har ingen rot i seg, de har ikke fått blitt disippelgjort, de er ofte ikke ordentlig koblet på et godt nettverk av troende, de står gjerne alene og når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av troen på Jesus, så faller de av med en gang. De takler da ikke motgangen, fordi di ikke har fått grunnleggende forståelse, rot, kjærlighet for evangeliet om Jesus.

Den tredje gruppen er den som hører ordet. De forstår det, de liker det, de ønsker å følge evangeliet, men så kommer verdens bekymringer og all salgs forførelse, som rikdom, pengejag, egenrådig ukristelig karrierejag og lysten til å gjør alt annet i livet, kommer inn og kveler evangeliet, det kveler ordet og personen blir uten frukt og får ikke kommet inn i sitt kall, virke eller bli skikkelig tent i brann for evangeliet. De kan gjerne være frelst, men de bærer ikke skikkelig frukt

Mens den fjerde gruppen, er virkelig den gruppen vi trenger å være. Dette er den beste gruppen! Det er de som blir sådd i god jord, de hører evangeliet om Jesus og de forstår det. De sier ja til Jesus, de går «all inn» som det heter. De blir sterke brennende disipler, som til og med er villige til å dø for evangeliet, hvis de ble satt i situasjon der de måtte benekte troen på Jesus. Disse her går ikke på kompromiss, de  har Jesus på førsteplass og de bærer mye frukt. De gir stor avkastning, på 100, 60 eller 30 av det som ble sådd.

Spørsmål du kan stille deg –Hva slags grupper føler du at du er i ? –Hva kan du gjøre for å bevare ilden og ikke bli kvalt av verdens bekymringer og lysten etter alt annet?

Spørsmål du kan stille deg –Hva slags grupper føler du at du er i ? –Hva kan du gjøre for å bevare ilden og ikke bli kvalt av verdens bekymringer og lysten etter alt annet?

Ord fra Herren:

Vær ikke egenrådig, sett din lit til meg. Ta vare på de ordene jeg har delt med deg, det som har blitt sådd i ditt hjerte. Profetiene du har fått, oppmuntringer fra meg, personlige hilsninger og kall jeg har lagt ned i ditt hjerte. Vær tålmodig og vær i meg og du vil bære mye frukt. Jeg er alt du noensinne trenger eller lengter etter! Bevar mine ord i ditt hjerte og de vil spire fram og bære frukt i rette tid.