Matteus 5:13 – «Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraftverk, hvordan skal dere da kunne bli salt igjen?»

Dagens vers: : «Matteus 5:14 «Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.»

Dagens bibelkapitler: 4. Mosebok 9- 10 og Johannes 1.

La ditt lys skinne og vik ikke bort fra veien! I et liv på jorden med mørke i samfunnet, kan det være utfordrende å tørre og vise seg frem med det Gud har gitt en. Men Herren har gitt oss frimodighet og djervhet i en tid som denne. Til å stå opp for sannheten og til å være lys og salt i samfunnet og vårt nærområde. Stol på at Herren er med deg og vil bruke og styrke deg! Det er et kall over oss til å våge å stå opp for sannheten og til å leve radikalt for Guds rike uten å gå å kompromiss, men vandre på veien Herren har kalt oss til gå.

Skriften forteller oss i Jesaja 60,1 at vi skal «Stå opp og bli lys» Dette indikerer at vi har fått en myndighet og en autorisert til å stråle. Som Guds barn er vi kalt til å reflektere Guds kjærlighet, visdom og kraft til mennesker rundt oss. En reflektor er ikke en selvforsynt kilde, men et redskap til å reflektere det som lyser. På samme måte er vi kalt til å reflektere det lyset Gud har lagt ned i oss, så det kan komme til en tydelig manifestasjon av Herrens kraft til å påvirke, berøre og sette mennesker i fri.

Som og lys og salt på denne jorden, ligger det en mandat over oss til å forløse Guds rike til omgivelsene våre. For at vi skal lyse og stråle trenger vi å leve nært Jesus, vi trenger å ha et godt fundamentalistisk bønneliv koblet på Den Hellige Ånd, der kilden er Jesu sin kraft som da fyller oss og strømmer igjennom oss. La oss trakte etter bli lys og møte verdens lengsler og behov med Guds kraft som virker igjennom oss til å sette orden, aktivisere mennesker inn i tjeneste. Dit lyset kommer, må merket avta! Noen punkt for å være lys og salt er:

1, Være lydhøre til det Herren kaller oss til 2, Stole på Herren med tillit og ledelse til Ham 3, Tørre å ta risk og sjanser i hverdagen 4, Vandre i kjærlighet og søke Guds vilje 5, Ha et sterk bønneliv og være koblet til Jesus på privaten 6, Være trygg på identiteten vi har som Guds barn og Guds sønner. 7, Være forberedt på å gripe sjansen til å demonstrere Guds rike 8, Se mennesker uten agenda, med Guds kjærlighet 9, Bygge opp andre og hjelpe andre til å oppnå sitt kall, hensikt og drømmer. 10, Oppmuntre mennesker rundt oss og gi de håp og styrke 11, Være visjonære ledere som etterjager drømmene Gud har lagt ned i våre hjerter 12, Være forbilder for andre i troen 13, Være ydmyke og la oss korrigere og lære nytt. 14 , Ha lidenskap for Gud og til å se Guds rike strømme igjennom.

Med dette skal vi legge fra oss janteloven og begynne å se på oss selv slikt Gud ser på oss. Som vekkelsbærere som bærer Guds kraft, vandrer i Guds rike og er en velsignelse for menneskene rundt oss. Vi må ikke leve ut fra fortiden, men ut ifra Guds ord og Herren identitet og kallelse for våre liv. Stol på Jesus og gå med Ham!

La oss huske på verset i Matteus 5,16: «På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i Himmelen.»

Spørsmål du kan stille deg – Hva praktiske steg kan du ta rett mot det å stole på Gud? –Hvordan kan du overgi kontrollen til Gud?

Ord fra Herren:

Du er lys og du er salt på denne jorden. Vær nær mer og jeg vil lede deg på veien til å gå i ferdiglagte gjerninger. Jeg har formet deg og fylt deg opp med min kjærlighet, fred og nåde. Jeg både styrker og ser deg. Ha din tillit til meg og se på Meg og ikke på deg selv. Kom til meg med mitt hjerte og jeg vil lege, styrke og fylle det opp med min fred, kraft og nåde. Jeg er Herren som ser deg og passer på deg! Bli lys og strål ut min herlighet som jeg har lagt ned i deg.