Markus 11,24: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere.»

Dagens vers: Matteus 7,7-8: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet opp for.

Bibelvers: 1. Mosebok 8-9 og Matteus 5

Bønn er nøkkelen for fremgang, kanskje du har hørt det før? Sannheten er at Gud har valgt å bevege seg ut ifra bønn. Det vil si at Gud har gjort seg avhengig av at vi ber. Derfor både trenger vi å be og det er både et løfte og en oppfordring.

Jesus var ofte i bønn hele natten, der han søkte tilflukt og ledelse hos vår Himmelske Far. Hvis Jesus trengte å være i bønn, hvor mye mer trenger ikke vi det i denne tiden? Lukas 6,12 «I de dager hendte det at Han gikk opp i fjellet for å be, og Han var i bønn til Gud hele natten.»

Dermed trenger vi å komme til Herren, be og proklamere Guds ord. Jesus har sagt til oss at den som ber skal få. Og at vi skal motta alt vi ber om i tro. Dette er mektige løfter. Derfor er bønn helt essensielt for at vi skal få vandre i Herrens velsignelse, kjærlighet og nåde.

Det er flere typer bønn, bønn om å be noe, bønn om å få noe, takkebønn, forbønn for andre, seiersbønner, krigsbønner, velsignelsesbønn og mere. Men en viktig nøkkel er og intimitets bønn, der du bare er med Jesus, skuer Jesus og har kvalitetstid med Ham. Det er en mektig form for bønn.

Begynn i dag med å be. Tal ut seier, velsignelse, nåde, frihet og seier! Start dagen med å be, takk Gud for dagen og tal liv over omstendighetene rundt deg. Tro Jesus for løftene Han har gitt deg og be i henhold til Guds vilje, du vil da bli overrasket over gjennombruddene som vil komme.  Be Jesus om Hans velsignelse, visdom og nåde.

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan jeg få god bønnevaner? -Hva trenger jeg å be om og for? 

Ord fra Herren:

Mitt kjære barn, jeg er med deg og jeg elsker deg. Jeg har lagt Min Ånd i deg, slikt at du skal kjenne hvor nær jeg er deg. Jeg er ikke langt unna. Som et Guds barn, bor jeg i deg og jeg dveler i deg. Du er ikke alene. Jeg er med deg. Be til meg, kom til meg med alt du har og du vil se hvordan jeg vil bane vei for deg. Jeg elsker når du kommer til meg med både stort og smått. Jeg har en slik omsorg for deg, du er så viktig! Jeg har dødd for deg på korset og satt deg i deg himmelske. Du er min elskede. Jeg er nær deg og jeg elsker å høre til at du har på ditt hjerte. Be og du skal få.