Judas 1,20: «Men dere elskede, oppbygg dere selv på deres høyhellige tro, idet dere ber i Den Hellige Ånd.»

Dagens vers: 1. Korinterne 14,4 «Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.»

Bibelvers: 1. Mosebok 8-9 og Matteus 6.

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan jeg be i Den Hellige Ånd ? -Hva er det jeg trenger i mitt liv? 

Gud er suveren, han er god og han er på din side. Noe Jesus sa til disiplene sine før han dro ifra dem for å dø på korset, var at de skulle vente på Faderens løfte, Johannes 14,16: «Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid.»

Her snakket Jesus om Den Hellige Ånd, som skulle komme etter at Jesus var reist til Himmelen, dette løftet var en indikasjon på at disiplene ikke var alene. Det er slikt for oss troende at i øyeblikket vi mottar Jesus som Herre og frelser i våre liv, så flytter Den Hellige Ånd på innsiden av våre liv.

 Den Hellige Ånd er Guds Ånd, som vi først blir kjent med i 1.Mosebok 1,2: «Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflatene.»

Med løftet om en hjelper som er med oss, så er vi ikke alene i vår trosvandring. Men Herren selv er med oss. Så hvordan oppbygger man seg selv i Den Hellige Ånd? Dette gjør en ved å tale i tunger. Tungetale er en gave som alle troende kan motta. Da kan man be ut mysterier på et språk ingen forstår, men Gud forstår det. Du ber dermed en perfekt bønn ut ifra Guds ledelse og ikke din egen intellekt.

I mitt liv, merker jeg stor forskjell de dagene jeg aktivt taler i tunger og de dagene jeg ikke gjør det. Tungetale bygger meg opp og gir meg en sterkere fokus på Jesus

Ønsker du tungetale? Så søk det! Har du tungetale, så bruk det. Og forvent at Gud vil samarbeide med deg i bønn når du taler i tunger.

Ord fra Herren:

Søk meg og jeg vil vise deg skatter som er skjult på mørke steder. Når du ber til meg, har fellesskap med meg, vil ditt åndelige syn bli enda mer klart. Jeg virker alltid for ditt best når du elsker meg, så kom og tal ut det jeg har lagt på ditt hjerte. Idet du ber i Ånden, vil du se at jeg jobber for ditt beste, jeg virker i ditt liv og jeg forandrer dine omstendigheter. Når du ber i Den Hellige Ånd, bygger jeg deg opp, fornyer deg, fyller deg opp, utruster og gir deg myndighet. Jeg har så mye for deg, men du trenger å ta stegene og jeg vil da gå sammen med deg. Du er mitt kjære barn, jeg fyller deg opp med min herlighet og nåde!