Salme 30,12: «Du har vendt min klage til gledesdans for meg.»

Dagens vers: Salme 149,3: «De skal love Hans navn med dans. De skal lovsynge Ham med tamburin og lyre.»

Bibelvers: 1. Mosebok 16-18 og Matteus 9-10.

Kroppen vår er en gave gitt oss fra Herren. Med den kan vi ære Gud med sang, gode gjerninger, tilbedelse, bønn og tilbedelsesdans. Visste du at dans er bibelsk og at skriften oppfordrer oss til å danse for Herren.

I 2. Samuels bok 6,14 står det om at David danset for Herren: «Så danset David av all makt for Herrens ansikt». Verset her indikerer at David danset for Herren og priste Ham. Å danse er nøytralt, derfor er kilden viktig. Det finnes verdslige danser, negative danser, men så finnes det og tilbedelsesdans. Dette er noe du kan praktisere. Du kan sette på lovsangsmusikk og prise Herren i stuen din du kan danse med all din kraft! Dette er en mektig form for tilbedelse.

I mitt liv har gjort prøvd profetiskdans, da danser jeg bevegelser som jeg føler Den Hellige Ånd leder meg til. Dette er og en mektig for tilbedelse. Gud troner på våre lovsanger, ord og dans.

I begynnelsen syns jeg det virket både kleint, småskummelt og ubehagelig. Men etterhvert som jeg gjorde det, så kjente jeg at fikk en større frihet. Hvorfor skal jeg bry meg om hva andre tenker! Denne handler om å danse for Herren! Ære Jesus igjennom dans og tilbedelse.

Kom ut av stolen, reis deg opp, sett på kristen tilbedelsesmusikk og begynn å pris Herren med hele din kropp! Du vil fort bli overrasket over hvor godt det kjennes å prise Gud på den måten! I Norge er vi blitt så beskjeden, men i Himmelrikets kultur er frihet i Den Hellige ånd! Begynn å klapp, hopp, løfte hendene, beveg de rundt og pris Herren!

Ønsker du å følge en kristen dansegruppe/mentor så anbefaler jeg deg å sjekke ut Saara Taina. Hun er fra Finland og er et fantastisk forbilde!  Her kan du se et eksempel på kristen tilbedelsesdans!

Spørsmål du kan stille deg -Hvorfor er tilbedelsesdans viktig for Herren? På hvilken måte kan jeg danse for Gud på?

Ord fra Herren:

Mitt kjære barn, kom til meg og bruk tid med meg! Jeg elsker deg så høyt! Kom og dans framfor meg! Jeg har lagt i deg et dansende hjerte! Kom og pris meg, løft opp navnet Jesus og tilbe meg. Du vil kjenne hvordan min Ånd vil komme over deg, jeg vil fylle deg, fylle ditt sinn, dine tanker, ditt hjerte og din kropp med styrke! Jeg er Herren din Gud og jeg elsker at du danser for meg og ærer meg med din kropp! Jeg har lagt ned i deg bevegelser som vil gi seier over ditt liv! Søk meg, be, snakk med meg, pris meg og dans i mitt nærvær og jeg vil være der med deg!