La lyset skinne igjennom deg 9.1.21

Lukas 11,36: «Hvis da hele kroppen din er full av lys og ingen del er mørk, vil hele kroppen være opplyst, som når det strålende skinnet av en lampe gir deg lys.»

Dagens vers: Matteus 5,16: «La lyset deres skinne for menneskene så de kan se deg gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i Himmelen»

Bibelvers: 1. Mosebok 19-20 og Matteus 11.

Jesus sier til oss at vi er verdens lys, Matteus 4,14. Han forteller at vi skal la vårt lys skinne slik at menneskene skal ære vår Himmelske Far. Derfor er det vårt ansvar å være i lyset, slik at vi holder oss unna mørket. Mørket er overalt, vi finner det ute, på nettet, i filmer, teater i hverdagen i rundt om i samfunnet. Men hva skal vi gjøre for å ikke bli influert av mørket? Jo, la oss holde oss nær Jesus.

Jesus sier det så fint i Lukas 11,34 «Kroppens lampe er øyet. Når øyet ditt er godt, er også hele kroppen din full av lys. Men når øyet ditt er dårlig, er også kroppen din full av mørke. Se derfor til at lyset som er i deg, ikke er mørke.»

Her sier altså Jesus til oss at vi har et stort ansvar oppi det hele, nemlig å beskytte oss fra mørket. Vi skal være lys og vi skal leve i lyset! Dette gjør vi ved å beskytte oss fra dårlige inntrykk og verdens levemåte.

Dermed er nærkontakt med Den Hellige Ånd essensielt. Gud ønsker å fylle deg opp med en daglig himmelsk dose, samtidig som Han ønsker at Guds ord skal ha sin kilde i ditt liv. Dermed ved at du setter av tid til å lese i skriften, være med Gud i bønn og bare sitt ved Jesus sine føtter, vil dette være med å gjøre lampen din god. Du vil kunne se tydelig og du vil være et lys for menneskene rundt deg.

Gud ønsker at Hans herlighet skal bli utstrålt igjennom deg, slik som Jesus var sendt til jorden som verdens lys, er du blitt sendt ut til jorden som verdens lys. Du representerer Himmelen og du er Jesus sin kropp på jorden!

Ta deg tid daglig til å bli fornyet i Guds ord og i bønn med samfunnet i Den Hellige Ånd

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du la Jesus lyse igjennom deg? Hvordan kan du bevare Guds lys i deg så du ikke går i mørke?

Ord fra Herren: Mitt elskede barn jeg elsker deg! Jeg har kalt deg til å lyse! Du er kalt til å reflektere min Herlighet, den Herlighet som utgår fra Himmelens rike! Jeg ønsker å fylle deg opp med min Ånd og fornye din sjel daglig. Kom til meg og hold deg nær meg. Vær ikke under verdenstenkemåte, men vær I Guds ord. La Mitt ord influere, styrke, oppmuntre og bygge deg opp. Du er mitt elskede barn og jeg ønsker at mitt lys skal skinne igjennom deg, slik at mennesker kan se at du tilhører og reflekterer meg! Jeg elsker deg, du er min og jag har kaldt deg ved navn! Jeg er med deg og jeg er Herrens din Gud. Vær i meg og jeg vil være i deg, ha fellesskap med