Salmenes bok 1,2: «Men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt.»

Dagens vers: Salme 119:105, «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 27og Lukas 19.

Minn venn! Bekjennelse er det virkelig kraft i. Med bekjennelse taler vi ut vår tilstand samt vår framtid. Da det er voldsomt med kraft i ordene våre, trenger vi å være vare i hva vi sier og hvordan vi proklamerer ting. Vi trenger å proklamere ut Guds ord over våre omstendigheter! Som det står skrevet i Hebreerne 4,12. «For Guds ord er levende og virksomt og skapere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»

‭‭Ordet er dypt og virkefullt, det er kraft i Guds ord, uansett hva en føler. Herren virker igjennom ordet, så gjerne bruk bibelvers til å tale liv, velsignelse og seier over deg og dine omstendigheter. Ved å bekjenne Guds ord, så samarbeider vi med Herrens kraft til å nå ut og velsigne andre rundt oss. Derfor er det en kjempe stor nøkkel for seier og gjennombrudd i våre liv.

Samtidig som du lever livet, vær forsiktig med ordene som kommer ut av din munn. Unnngå å tal motløshet, nederlag eller negativitet over deg og dine situasjoner. Det vi fokuserer på det øker og når vi taler destruktivt så er det kraft i våre negative ord. Derfor la oss tale ut fra Guds perspektiv med rene ord og la oss tale liv. Liv over det som ikke er og samtidig bryte negative ord og nekte at en blir lagt under ordene som destruktive.

Bekjenn gjerne fremgang med sterke bekjennelser og med bibelvers over dine omstendigheter, situasjoner, relasjoner og saker du står i. Tal liv! Tal kraft og tal Guds løfter ut over deg selv. For troen kommer av å høre Guds ord! Og Guds ord er levende og virkekraftig og skapere en noe tveegget sverd! Da er det skarpt og kraftig!

Så kommer da troen av det herrer, og det en hører kommer ved Gud ord (Romerne 10,17). La oss være nær Guds ord og ha vår fulle tilflukt i Ham og vite at troen kommer mer og mer ved å være i ordet med å søke Herren. Det er kraft og seier i navnet Jesus! Jesus er nær oss og han ser til hjertet! Så la Guds ord bli så sterkt i deg at din proklamasjon kommer fra Herren!

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan kan du bekjenne seier i ditt liv? –Hva er noen nøkler for at du kan ha kraft i din bekjennelse og fortsette med å tale liv og velsignelse ?

Ord fra Herren:

Mitt barn, jeg er med deg og ser til deg og ditt hjerte. Jeg passer på deg og beskytter deg. Be til meg og vær med meg, så vil du oppleve at min nærhet er rundt deg. Jeg er den som holder deg oppe med min høyre Hånd og ditt liv er viktig for meg! Jeg er for deg, jeg beskytter deg og ser til ditt liv! Du er ikke alene og du er høyt elsket av meg. Samarbeid med mine ord og tal ut mine løfter og du vil se hvordan Hellige Ånd vil blåse liv over din bekjennelse og proklamasjon! Jeg er med deg!