Kolosserne 3,12: «Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.»

Dagens vers: 2. Korinter 4,18: «Idet vi ikke retter blikket på de synlige ting, men på de usynlige. De synlige ting er forgjengelige, men de usynlige er evige.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 25-26 og Lukas 18.

Minn venn! Uansett hva du går igjennom i dette livet. Uansett hva du erfarer så kan det ikke sammenlignes med den herligheten som skal bli åpenbart i Jesus Kristus i de løftene Han har for oss. I Romerne 8,18, står det: «Jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss.»

‭‭Derfor skal du vite at de lidelsene du erfarer slettes ikke veier opp i henhold til den herligheten Gud ønsker å åpenbare for deg! Stol på Ham og vær utholdende og vit med sikkerhet at det beste ligger foran uansett hva. Ha håp og glede i tider med lidelse og prøvelser med den fulle vissheten av at det er midlertidig.

Fokus på det evige er noe Gud kaller enhver å leve ut ifra. Ha en fokus på at Gud er evig og at i Jesus har du fått evig liv. Prøv å lev livet igjennom en evighetsperspektiv istedenfor en jordisk perspektiv. Det er til Herren vi kan sette vår lit og vår framtid. Hva er 95 år på denne jorden sammenlignet med en hel evighet i Guds herlighet? Se livet igjennom Guds hjerte og Hans tankegang i ditt liv!

Ha det evige i tankene for det er ikke det synlige vi har for øyet, men det usynlige. Alt vi ser på denne jorden og rundt oss er midlertidig, men det usynlige er for alltid. Med det la oss trakte etter Guds rike og sette vår lit til Jesus sine ord og til Hans kallelse over våre liv.

Noe jeg tenker på er at jeg skal møte Jesus igjen og jeg ønsker å leve i en forberedelse til dagen jeg skal se han. Om det skjer igjennom opprykkelsen eller når mitt hjerte slutter å banke så forbereder jeg meg til dagen jeg møter Ham. Jeg vet at jeg snart vil se Jesus igjen. Han som min sjel lengter og trakter, jeg vil så meget være forberedt til jeg ser Ham. Jeg vil holde iveren og brannen for Guds rike oppe!

Spørsmål du kan stille deg –Hvordan kan du ha din identitet i Jesus og ikke i verden? –Hvordan kan du se mennesker og situasjoner igjennom Guds evige perspektiv? –Hvordan kan du leve åpent for Guds ledelse og retning for ditt liv?

Ord fra Herren:

Jeg er den Jeg er. Med omsorg og kjærlighet bryr jeg meg om deg. Jeg har gått istand til å forberede et hjem til deg for der jeg er skal du også være. Frykt ikke for verden, Jeg har seiret over den, men søk du Meg og mitt rik og vander på min vei for ditt liv! Jeg er med deg alle dine dager og helt til verdens ende. Ha fokus på Mitt rike og det verk som jeg gjør i deg! Se på mine løfter og min vei for deg! Du er dyrebar og høyt elsket av meg! Jeg ser deg! Du er min!