1.Johannes 1,45: Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»

Dagens vers: Johannes 10,27-28: «Mine sauer hører Min stemme, Jeg kjenner dem, og de følger Meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 29-30 og Markus 15

Hvem Jesus er for deg? Det er det virkelige spørsmålet! Det er ingen tvil om at Jesus har levd, for noen anses Jesus som en profet, for andre som et godt menneske. Men hvem er han for deg?

 Markus 8,29: «Han sa til dem: «Men hvem sier dere at Jeg er?»

Det spørsmålet finner vi iblant mennesker, men svaret er ulikt. Dette er nok et av de viktigste spørsmålene vi kan få i livet. For svart her vil avgjøre vårt sted i evigheten. Da spør jeg deg, hvem er Jesus for deg? Er han bare en figur, en teori, en profet, en god mann? Eller er han Guds sønn og verdens frelser?

Mange mennesker i dag, lever livet uten å tenke på evigheten, på hva som skjer etter døden, men det er nettopp det som er det avgjørende. Jesus sier om seg selv: Johannes 11,25: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.» Jesus er den som bringer trygghet i blant oss! Han er lyset og Han er kongens konge! Han er den trofaste! Han garanter liv til den som tror på ham.

Skriften forteller at Jesus er åpenbaringen av Gud Far. Jesus er selve guddommen. Johannes 14,10: «Tror du ikke at Jeg er i Far og Far i Meg? De ordene Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene.» Du kan velge å følge Jesus, ta ditt kors opp og vandre som hans disippel, eller så kan du velge å være sjef og Herre i ditt eget liv. Men husk, en gang dør du. Det er kun i Jesus det er løfte om evig liv etter døden! Jesus er inngangsporten og døren! Han ønsker deg velkommen til Guds familie! Bli ikke bedratt av verden, men sett all din lit på Jesus!  Apg 4,12: «Det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Spørsmål du kan stille deg –Hvorfor syns du det kan være vanskelig å gi kontrollen over til Gud? –Hva kan du gjøre for å sette din lit til Gud?

Ord fra Herren:

Jeg er den Jeg er! Jeg har alltid vært og vil alltid være! Jeg er menneskønnen! Jeg er Messias. Jeg har alltid visst om deg og jeg kjente deg før du var til! Du kan få lov til å bli kjent med meg! Du kan invitere meg inn i livet ditt! Jeg lever og jeg vil du skal leve sammen med meg! Jeg er selve livet og Jeg har planlagt deg. Du er elsket av Meg!