Johannes 14,15-16: «Hvis dere elsker Meg, så holde Mine bud. Og jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen talsmann (hjelper), for at Han skal bli hos dere til evig tid.»

Dagens vers: Johannes 14,26: «Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 10-11 og Lukas 10

Noe av det Jesus lovte disiplinene sine, var at Han skulle sende til de en hjelper. Jesus snakket om en annen talsmann, advokat og hjelper som skulle være med de troende. Jesus snakker om Den Hellige Ånd og referer til Ham som sannhetens Ånd.

Johannes 14,17: «Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.» Dette verset her sier så mye. Hvem er liksom denne personen som verden ikke kan få? Han som verden verken ser eller kjenner? Nettopp dette er Guds Hellige Ånd. Jesus forteller oss at vi kjenner Han. Det gjør vi siden vi som er troende, tilhører Jesus. Vi har da fått denne Ånden som en gave.

Gud, Den Hellige Ånd har da valgt å bo i oss troende. Han har valgt å lede oss på veien i livet. Være vår egen hjelper. Skriften sier jo at vi kjenner Ham. Hvordan kan vi da bli enda bedre kjent med denne personen? Den Hellige Ånd er ikke en hvem som helst, Han er sensitiv som en due og sterk som vinden! Det at han blir hos oss, betyr at han hele tiden er nær. Han forlater oss ikke, men han passer på oss kontinuerlig.

Det at han kalles for talsmannen er og for en grunn, Han snakker. Han prater. Han er Guds Ånd som er nær deg, Han er din venn i nød, din hjelper når du trenger hjelp. Din advokat når du trenger at noen forsvarer deg og din talsmann når du trenger noen å snakke med. Den Hellige Ånd peker på Jesus, Han synliggjør Jesus mer og mer. Som troende trenger vi å leve livet med Den Hellige Ånd. Han er i deg og gitt deg til evig tid, så hvorfor ikke begynne å bli kjent med Ånden akkurat nå?

Spørsmål du kan stille deg –Hva tenker du om Den Hellige Ånd? –Hva kan du gjøre for å bli enda bedre kjent med Den Hellige Ånd?

Ord fra Herren:

Vær ikke redd og bekymre deg ikke. Heller gi meg alt som tynger deg. Jeg er Guds Ånd som har tatt bolig i deg. Jeg kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, jeg passer på deg og våker over deg natt og dag. Jeg er med deg hele tiden! Du er ikke alene. Jeg er nær deg, jeg bor i deg og har min bolig i ditt indre. Du kan alltid snakke jeg med meg! Jeg er med deg! Jeg vil svare deg!