Johannes 14,15: «Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid.»

Dagens vers: Johannes 15,5: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 1-2 og Matteus 28.

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du se mer av Jesus i hverdagen? – Hva betyr Jesus for deg?

Et stort privilegium vi har som troende er å skue og se Jesus. Være med ham og motta fra Hans nærhet! Jesus ønsker å være nær oss og Han ønsker at vi posisjonerer oss slikt at vi kan ta imot fra ham.

Hadde vi visst alt som var tilgjengelig for oss, da hadde vi søkt Herren med hele vårt hjerte og inntatt nye områder i tro. Vi må aldri nøye oss med en teori eller utsagn! Bibelen handler ikke om mennesker som hadde teorier, men erfaringer! Igjennom hele skriften leser vi at mennesker fikk oppleve Gud tett inn på livene sine! Det er hundrevis av beretninger om Gudsmøter, mirakler, engler og andre overnaturlige hendelser.

I mitt liv så nøyer jeg meg ikke med kunnskapen, Nei! Jeg ønsker å erfare og praktisere Guds nærvær. Og som en gjenfødt troende, så har jeg fått tilgang til det aller helligste. Jeg tilhører denne pakten! Og det innebærer å ha fellesskap med Jesus. I skriften sier Jesus at han vil være med oss helt til verdens ende! Matteus 28,20: «…Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.»

Det er ikke nok for meg å bare høre om Jesus. Jeg ønsker også å erfare Jesus og ha møter med ham! Er man i relasjon så er det normalt å både ha opplevelser og erfaringer sammen. Selv er jeg takknemlig for løftet om Den Hellige Ånd, som er nær enhver troende. Jeg vet at Jesus er i mitt hjerte og at jeg har et sterkt fysisk bånd til ham, dette via Den Hellige Ånd, som og er Jesus sin ånd! Jesus selv bor i meg og jeg får daglig ha fellesskap med han!

Jeg elsker Jesus med hele mitt hjerte og jeg ønsker han velkommen inn i hverdagen min! Derfor søker jeg daglig etter nye møter med Jesus! Jeg velger å etterjage Jesus med mitt liv! Jeg ber, jeg søker etter Hans nærhet også har jeg daglig fellesskap med Den Hellige Ånd! På den måten pleier jeg Jesusrelasjonen min, samtidig som jeg er åpen for å få nye møter med Guds kjærlighet!

 I skriften står det at Gud lønner dem som søker ham. Bestem deg i dag på å daglig søke Jesus, og du vil høste velsignelsen av å erfare Jesus på dypet!

Ord fra Herren:

Jeg er nær deg. Jeg er med deg og jeg bor i deg. Kall på mitt navn og du vil kjenne min nærhet. Jeg har skapt deg til fellesskap med meg. Til å være med meg og kjenne min kjærlighet. Bad i min kjærlighet og drikk ifra min Ånd! Jeg har livets vann! Jeg er livets brød! Og om noen tørster skal han komme til meg og drikke. Jeg er den din sjel søker etter. Bli i meg og jeg vil være i deg! Jeg elsker deg! Si mitt navn og inviter meg inn i din hverdag!