Dagens vers: Johannes 11,25: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.»

Markus 16,6: «Vær ikke forskrekket! Dere søker Jesus fra Nasaret, Han som ble korsfestet. Han er oppstått! Han er ikke her. Se, der er stedet de la Ham.»

Dagens bibelkapitler: Josva 7-8 og Apg 19

 Priset være Herren! Jesus sto opp igjen fra de døde! Døden kunne ikke holde han tilbake fra livet. Oppstandelsen er det største med hele menneskehetens historie! Dette er påskens kjærne, viktighet og det store håpet for hele menneskeheten. Tenk det! Jesus sto igjen fra de døde den tredje dagen etter å ha blitt korsfestet.

Lukas 24,6: «Han er ikke her, Han er oppstått! Husk hvordan Han talte til dere helt fra Han var i Galilea, da Han sa: Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal Han oppstå igjen.» Nettopp dette skjedde, priset være Herren! Jesus sto opp igjen. Han forut fortalte om sin død og oppstandelse, slik at Guds engler satt i igjen i Jesus sin grav etter oppstandelsen og fortalte det til kvinnene som søkte etter Ham.

Denne begivenheten forandret hele menneskers historie. Nå var frelsesplanen utført! Jesus, Guds sønn, ble menneske, levde et perfekt liv for deg og meg og døde så på korset for alles synder. Det vil si at uansett hvor fælt, dårlig, skummelt, den synden du har begått er, så har Jesus faktisk sonet det for deg på korset! Om ikke dette er gode nyheter så vet ikke jeg. Dette er «hot» news! Dette er det største et menneske kan erfare! Så dermed trenger alle og enhver å omvende seg fra sine syndige veier, fra synd en har gjort, vende seg til Jesus og ta imot tilgivelse som og frelse ved Jesus sitt blod.

«For å ta imot denne fantastiske gaven, be denne bønnen: Jesus, tilgi meg mine synder, rens meg med ditt blod. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser. Jeg ønsker å følge deg, være nær deg og motta din tilgivelse. Jeg tror du døde for meg på korset og at du er Guds sønn! Jesus bli Herre og sjef i mitt liv. Jeg vil følge og tjene deg! Amen»

Spørsmål du kan stille deg –Hvorfor har du all grunn for å være glad og takknemlig for det Jesus har gjort for deg? –Ta deg 5 minutter og takk Jesus for at Han døde for nettopp deg på korset?

Ord fra Herren:

Mitt kjære barn. Du er viktig for meg! Jeg har en plan for ditt liv. Vær ikke redd og engstelig, men ha ditt blikk rettet mot meg. Jeg har gitt deg selve livet. Jeg er den du søker etter. Jeg er både selve livet og oppstandelsen! Som mitt barn vil du ta del i min oppstandelse og motta det evige livet. Johannes 11,26: «Og hver den som tror på Meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»