Galaterne 4,7: «Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt a Gud.»

Dagens vers:1. Peter 2,9: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk!»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 24-25 og Markus 12

Skriften sier at du er et barn av Gud! Tenk det! Siden Gud er kongens konge, betyr det at du og er kongelig! Ved troen på Jesus tilhører du en kongelig hellig familie! Nemlig Guds familie! Derfor er troende rundt deg fra alle slags land dine søsken i Kristus! De er dine åndelige brødre og søstre!

Romerne 16-17: «Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger …» Når vi forstår at vi er Guds barn, får vi en dypere åpenbaring av vår identitet!. Da skjønner vi mer av vår arv! Det at skriften sier at vi også er arvinger indikerer noe stort! Vi har en tilhørighet som overgår denne jordiske familieforståelsen! Du er en himmelborger plassert på denne jorden for en større hensikt enn deg selv! Du representer Guds familieDNA!

Med identitet av å være Guds barn er det mye som faller på plass! Vi ser på Gud som en Far! Vi er hans barn og vi får ha nærkontakt med Ham! 1. Johannes 3,1: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, «Ja, vi er det!»

Derfor har vi tilgang til nådens trone, og vi har forståelse av hvem vi er som Guds barn! Når du forstår at du er elsket av din Himmelske Far og at du er en kongelig arving, så gjør det noe med både din tanke og levemåte! Du kan lene deg på din Himmelske Far og hvile i løftene som han er gitt deg i sitt ord! Du slipper å jobbe for å bli elsket, for du er allerede elsket! Du trenger ikke å prøve å gjøre deg fortjent, men du har fått alt i gjennom Jesus! Tenk deg det! Du er av en kongelig familie! Kongens Konge er din Far!

Spørsmål du kan stille deg –Hva tenker du om at du er kongelig? –Hvorfor er det viktig at du forstår din identitet?

Ord fra Herren:

Jeg er din Himmelske Far som elsker deg! Du er mitt barn og du tilhører meg og mitt rike! Jeg har kun gode tanker om deg! Jeg ønsker at du skal få se fremgang, seier, velsignelser, godhet og at du skal få dvele i mitt nærvær! Du er ønsket, verdsatt og planlagt! Før jeg grunnla jorden, tenkte jeg på deg! Du har din tilhørighet i meg! Jeg er din redning, din klippe, din trygghet og din Far! Jeg er mer enn din jordiske Far noensinne kan være! Jeg har en perfekt kjærlighet rettet mot deg! Hver god gave du mottar, kommer fra min hånd! Du er sett! Du mitt kongelig barn! Jeg elsker deg!