Hebreerne 4,10: «For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine.»

Dagens vers:  Hebreerne 4,12: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.»

Dagens bibelkapitler: 1. Mosebok 27-28 og Matteus 15.

Noe vi alle trakter etter, er hvile. Vår sjel skriker etter å få hvile. Men ofte gjør vi alt mulig annet, dette siden vi kan kjenne på en rastløshet, sår eller smerter. Ofte når vi ikke er i aktivitet, så kommer vår indres tilstand fram og mye av det kan være indre smerte som vi ikke har bearbeidet eller prosessert. Når vi dra prøve å hvile kjenner vi på rastløshet og trykk og dermed holder vi oss selv opptatt, for da kan vi få følelsen av å være produktive og det igjen kan gi god samvittighet.

Men noe som er essensielt er å hvile i Herren. Det er å komme inn i hvilen som Gud har for oss, da uten at vi strever med fordømmelse, uro eller trykk, men at vi kan få hvile i Herrens nærhet slik det står så flott skrevet i Salme 23,2-3: «Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdigheters stier for sitt navns skyld.»

For å komme inn i hvilen trenger vi å være i Jesus, forstå korset, få åpenbaring av vår identitet. Og i det hele lese i ordet. For Guds ord er penetrerende og vil til slutt bli dommer over hjertets tanker og råd. Ordet vil fornye sinnet ditt og gi deg den Himmelske innputten du trenger for å leve et seirende Jesusliv i hverdagen. Dermed er det essensielt med tre faktorer, ordet, Ånden og hvilen. Vi leser Guds ord og blir fornyet. Vi har fellesskap med Den Hellige Ånd og blir styrket. Vi hviler fra våre gjerninger og har felleskap med Jesus og blir forfrisket.  

Derfor vil disse faktorene være en kamp å få til. Men ikke gi deg! Søk Guds rike og du vil se gjennombrudd!

Spørsmål du kan stille deg – Hvordan kan du komme inn i Herrens hvile? -Hvorfor er ordet viktig og hva kan du gjøre for å få gode lesevaner?  

Ord fra Herren:

Mitt kjære elskede barn, kom til meg og jeg vil gi deg den freden du så mye lengter etter. Johannes 14,27: «Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt.» Jeg ønsker å gi deg den styrken du trenger, søk mitt rike og være i min hvile. Johannes 15,5: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.» Jeg fornyer deg med kraft når du søker meg! Jeg elsker å ha fellesskap med deg og jeg er deg alltid nær!