Johannes 15,4: «Bli i Meg, så blir jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg.»

Dagens vers: Johannes 15,7: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.»

Bibelvers: 1. Mosebok 12-13 og Matteus 7.

Visste du at for å bære frukt så handler det om å være i Jesus sin nærhet? Svært mange løper rundt og prøver å være aktive for Guds rike i egen kraft. De drar på mange møter, de er med på aktiviter og er aktive, på den måten tror de at de er effektive. Men skriften sier oss noe annet. Jesus er svært tydelig på at vi må være i Ham, bruke tid med Ham. Være i Hans nærvær og da vil vi bære frukt.

Du trenger først å være med Gud, før du kan begynne å gjøre ting for Gud. Det er ut ifra en intim relasjon med Jesus at du vil begynne å bære frukt. Det er når du er med Ham og lar Jesus selv fylle deg opp med sitt nærvær, nærhet, kjærlighet og nåde! Det er veien!

I salme 23 står det så fint: «Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel.» Det er når du er sammen med Jesus at du blir fornyet, styrket, oppmuntret, trøstet og får styrke til å gjennomføre dagen i kraft av Guds Ånd.

Derfor er alenetid med Jesus essensielt. Det er har jeg kalt for hvilende bønn, for da hviler du i Guds nærhet. Du lar Jesus fornye deg! Livet med Jesus handler ikke om å løpe rundt, men det handler om å overgi seg til Jesus. Da bruke tid med Jesus i bønn, slik at Jesus fyller deg opp og da vil du kunne ha overflod og styrke til å bære frukt!

Spørsmål du kan stille deg – På hvilken måte kan du bruke tid med Jesus på? Hvordan kan du hvile i Guds nærvær?

Ord fra Herren:

Mitt elskede barn, kom til meg. Jeg er livets kilde og jeg har livets vann. Er du tørst, kom til meg og jeg skal gi deg drikke, Johannes 7,37: «Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror Meg, ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt flyte strømmer av levende vann.»

Jeg er kilden til liv som du lengter etter, jeg er selve livet, jeg er veien og jeg er sannheten. Jeg ønsker å ta vare på deg, være med deg og bruke tid med deg. Jeg er alltid tilgjengelig og vil møte deg! Si mitt navn, kall på meg når du har en ledig stund og jeg vil da være med deg og bruke tid med deg. Jeg elsker deg så høyt! Du er mitt barn!