Johannes 13,34: «Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.»

Dagens vers: 1.Korinter 13,13: «Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 11-13 og Markus 5-6

Det største beviset vi finner for Guds kjærligheten står i Johannes 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud elsket mennesker så høyt at han var villig til å gi det kjæreste, nemlig sin sønn Jesus Messias. Han ble sendt til deg for å dø for deg, slik at du ved å tro og følge Ham skal du få arve evig liv! Nemlig gå over fra døden til livet!

Kjærligheten er det som skal være vår drivkraft, både til å søke Gud, nemlig at vi har kjærlighet for ham. Og til å tjene mennesker, siden vi elsker de! Jesus har befalt oss om å elske hverandre! Da kan en spørre seg om hvordan kjærligheten ser ut? Det er i hvert fall ikke sinne, utroskap, baktalelse, stygge ord, være kald, fiendskap eller å ligge i strid med andre. Mange kristne lever dessverre på verdens vis, men vi er kalt til å vandre i kjærligheten!

Med kjærligheten menes å se det beste og gi det beste til menneskene rundt oss selv om de ikke fortjener det! Gud er kjærlighet, derfor vil vi som følger Gud også vandre på kjærlighetens vei. Vi vil kunne vise godhet og omsorg for andre. Å ha meninger og være uenige kommer en ikke utenom, men hvis man da velger å gå kjærlighetens vei vil en framstå med kjærlighet i uansett situasjon!

Denne kjærligheten kommer utifra noe som heter for Åndens frukt. Det er nemlig en manifestasjon av godhet som vil flyte ut fra ditt liv når du bruker tid med Jesus og lar Den Hellige Ånd råde i ditt hjerte. Galaterne 5,22: «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet og trofasthet, saktmodighet og avholdenhet.» Lever du slikt i fornyelsen av Guds ord, tid med Jesus og i samfunnet med Den Hellige Ånd, vil denne frukten av kjærlighet bli synlig i ditt liv!

Spørsmål du kan stille deg –Hva kan du gjøre for å vandre i kjærlighet? –Hvordan kan du velge kjærlighetens vei når du selv er såret, uenig eller er i strid?

Ord fra Herren:

Jeg er Den Allmektige skaperen av alle ting! Jeg er så glad i deg! Min kjærlighet for deg er uendelig! Jeg formet deg i mitt bilde og jeg demonstrerte min kjærlighet for deg ved å sende Jesus til å dø for deg på korset! Jeg er din kjærlige pappa som elsker deg! Du er verdifull og unik! Jeg har kalt deg til å vandre på mine veier og til å gå i min kjærlighet og nåde! Vær rask til å tilgi og rask til å elske!