Galaterne 5,1: «Stå derfor fast i den frihet Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.»

Dagens vers: Johannes 8,31: «Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 13-15 og Markus 7

I skriften forteller Jesus oss at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre oss fri. Visste du att det å vite sannheten er frigjørende! Derfor prøver fienden å bombardere deg med løgntanker, negativitet, frykt, tvil. Samtidig som at fienden vrir om på halvsannheter og manipulerer deg i ulike veier og retninger! Derfor er sannheten som Jesus vil gi oss essensiell! For det er der vi vil oppdage en sann styrkende frihet!

Og husk at forvandlingen er en gjentagende prosess Romerne 12,2 «Bli ikke dannet lik denne verden, men blir forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.»

Sinnet vårt er sårbart og skjørt. Vi ser verden igjennom våre egne linser, disse linsene ser og oppfatter verden ut ifra vår tro, bakgrunn, fortid, verdier, sår, meninger, perspektiver og erfaringer. Derfor trenger sinnet vårt å bli forvandlet ved at vårt sinn blir fornyet ved at vi søker Guds ord, leser i bibelen, lytter til kristen undervisning og søker Gud med et åpent oppriktig hjerte. Ut ifra vår søken, vil vi frigjøres da vi får se sannheten! Dette vil styrke vårt indre menneske betraktelig og gi oss en indre fred, ro og en klarhet i vårt sinn!

Men husk at dette ikke skjer automatisk, men det skjer ved å bli forvandlet i Guds ord ved å forstå sannheten, for sannheten er frigjørende! La Jesus forvandle og styrke deg! «Den Sønnen setter fri, blir virkelig fri!» (Johannes 8,36). Det er det vi ønsker, å ikke bare være fri, men å daglig kunne leve i frihet! Vi vil alltid møte utfordringer så lenge vi er på denne jorden, men så lenge vi søker etter sannheten i Jesus, vil vi være fri!

Spørsmål du kan stille deg –Hva salgs sannheter trenger du å oppdage i ditt liv? –Hvordan kan du la sannheten sette deg fri?

Ord fra Herren:

Lytt ikke til løgnene som sier at du ikke er verdt, la heller ikke dine erfaringer tale for mye til deg. Men ha ditt blikk vendt mot meg og søk mitt rike! For jeg vet hva slags planer jeg er for deg! Planer til godt, ikke til noe ondt! Jeg vil gi deg framtid og håp. Ettersom du forstår mitt skrevne ord, vil du se sannheten. Sannheten vil tale deg, til ditt hjerte! Og jeg leder deg med min Ånd! Gi meg alt som tynger deg! Alt som er vanskelig, som plager deg og som gjør deg destruktiv! Søk min sannhet og du vil finne en balsam for din sjel! For Himmelriket tilhører deg! Du er utvalgt for å seire og leve i seier!