Salme 21,3 ” Du har oppfylt han hjertes ønske og har ikke avvist hans leppers bønn”.

Dagens vers: Ordsrpråkene 27,7: “For som han tenker i sin sjel, slik er han.

Matteus 12,24-35 “For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske henter fram gode ting av den gode skatten i sitt hjerte, og et ondt menneske henter fram onde ting av den onde skatten”

Dagens kapitler: 1. Mosebok 1-3 og Matteus 1-2

Du har all mulighet for å lykkes i ditt liv. Du er blitt velsignet, Gud valgte deg først, før du valgte Ham. Altså du er skapt i Guds bilde og du har en del av Guds DNA i deg. Du er skapt til å lykkes og til å vinne seier. Men seier skjer ikke automatisk. I Guds rike, skjer det heller ikke fra utsiden og inn. Men det skjer alltid fra innsiden og ut. Dermed er det slikt at du kan være med å tale ut din hensikt over ditt liv. Du er forutbestemt til å være velsignet, men du trenger selv å tale ut din hensikt og du trenger å få en åpenbaring av hvem du er og hva du er kalt til.

Når du skjønner hvem du er i Kristus, så skjønner du hvem du er og hvilke utrolige muligheter som ligger framfor deg. Du er en favoritt av Gud, visste du det?

Ordet, Guds skrevne ord er en kilde til suksess. Spis rikelig av Guds ord daglig og du vil se fremgang! Josva 1,8 “Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal meditere på den dag og natta så du vokter deg så du gjør alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg.

Jesus sier til oss at det hjertet flyter over av, det taler munnen. Dermed trenger du å fylle ditt hjerte med den gode skatt, med bibelvers, med lovsang, med vitnesbyrd om hva Herren har gjort i ditt liv. Å fylle ditt hjerte med Guds ord, vil gjøre at Guds ord videre vil komme ut av ditt hjerte. Samtidig så trenger du å tenke ut fra seier. Tenk at du er velsignet, at du makter alt i Kristus, tenk at du skal lykkes med visjonene som Herren har gitt deg. Når du tenker slikt, så vil seier, gjennombrudd skje. For du blir slikt du tenker.

Men det er ikke tankens kraft som er kilden, det er Guds ord, din identitet, tro til hva Herrens sier. Men du trenger å ha Guds tanker og ikke jordiske tanker. Du trenger å tenke stort, ha store visjoner og drømmer.

 En venn sa til meg ” Daniel du trenger å drømme slikt, at du trenger Gud for å kunne få dine drømme oppfylt”. Det er da du ser på Guds suverene karakter, Guds muligheter, Guds hjerte og muligheter, enn på umulighetene om mismodigheten. Drøm, tenk stort og gi det til Gud! Og sammen med Ham vil du se sier i ditt liv. Jeg selv får stadig nye visjoner og ideer, mye av disse er fra Herren, men det betyr at jeg selv og har et ansvar for å kunne se disse manifesteres. Men jeg trenger å tenke disse tankene, for som det står skrivet i ordspråkene, For som han tenker i sin sjel, slik er han. Så når du tenker Guds store tanker, visjoner og drømmer lenge nok, vil det bli en del av din identitet og det vil så manifestere seg!

Spørsmål å stille seg – Hvordan kan jeg tale ut fremgang i livet mitt? -Hva er visjonen min og hva drømmer jeg om? 

Ord fra Herren:

Mitt barn, jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg kjenner alle dine veier! Jeg vil deg kun godt! Jeg er kommet for at du skal ha liv og det i overflod. Jeg ønsker å se deg velsignet, fruktbar, oppmuntret og styrket. I meg så er kilden til liv og til seier. Kom til meg og jeg vil gi deg fred i ditt indre. Jeg vil tørke bort enhver tåre på ditt kinn og jeg vil våke over deg med dyp, dyp kjærlighet. Vær ikke redd, stol på meg, kom til meg og bli i meg. Johannes 15,5: “Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe”. Derfor vær i meg og gjør livet med meg. Jeg har lagt mitt kalt ned i deg. Ransak ditt hjerte med meg, kjenn etter hva du drømmer og lengter etter, for disse er plantet av meg. Jeg har skapt deg for en spesiell hensikt på denne jorden. Og jeg elsker at du lengter etter forløsning. Salme 37,5 “Overgi din vei til Herren, stol på Ham, Han skal gjøre det”. Husk på løftene jeg har gitt deg. Mediter på mitt ord og les mine løfter og du vil få se store og mektige ting.