Johannes 14,23: «Jesus svarte ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.»

Dagens vers: Kolosserne 3,1: «Hvis dere da ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.»

Dagens bibelkapitler: 3. Mosebok 8-9 og Lukas 9

Noe av det skriften forteller oss er at vi skal ha fokus på himmelriket. Selv om vi lever på denne jorden, så kan vårt fokus, tanker, ønsker, lengsler være rettet mot Himmelen. Kolosserne 3,2: «Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.»

Himmelen er vår evige bolig. Det er vårt land. Her på jorden er vi kun på gjennomreise i noen år før vi skal til Himmelen. Dermed kan vi hvile med tanken på at alt er midlertidig og at det er i Himmelriket vår evige bolig skal være. Derfor kan du med iver sette av tid til å lære mer om himmelriket, til å studere skriften og til å tenke om Himmelen. Skriften forteller oss at vi skal ha sinnet vårt rettet mot det som er der opp, altså i himmelriket. Vi trenger ikke å bare tenke på jordiske ting. Gud Far ser hele perspektivet, han er både aktiv i himmelriket og på jorden her samtidig, det er noe å tenke på.

Det å søke etter de ting som er der oppe, handler og om nådegaver, bevisstgjørelse av Guds rike, forståelse for evigheten og kunnskap om hvem Gud er, dette inkluderer også en hunger og lengsel til å sette seg inn i Guds overnaturlige kraft og Hans karakter.

Å ha hjemlengsel er også normalt, jeg vet ikke om det er noe du har følt på, men husk at så lenge du er på jorden er du i et fremmed land, da siden du tilhører Himmelen. Som en disippel av Jesus har du ditt statsborgerskap i Himmelen.

Samtidig så er vårt oppdrag å bringe mer av himmelen til jorden! Du er på dette stedet for en hensikt! Gud har lagt ned i deg drømmer, visjoner, lengsler og ønsker! Søk Guds hjerte og finn så ut hva Han spesifikt kaller deg til å gjøre her på jorden.

Derfor skal du ha glede i betraktning for framtiden av din evige bolig, men så lenge du lever her på jorden skal du få vandre i Guds velsignelser og utrette fantastiske saker i samarbeid med Jesus.

Spørsmål du kan stille deg – Hva tenker du om å ha hjertet og sinnet ditt rettet mot Himmelriket? –Hva tror du Gud kaller deg til å gjøre her på jorden?

Ord fra Herren:

Jeg er din elskede Far, jeg ser deg. Du skal få være med meg i all evighet. Jeg er din beskytter og forsørger, stol på meg og sett din lit til meg! Jeg er med deg! Jeg har lagt ned i deg drømmer og lengsler! Jeg har en stor plan for ditt liv!