Matteus 5,8: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.»

Dagens vers: 1.Korinter 3,16: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 34-36 og Lukas 2

Renhet er noe Gud kaller oss troende til å vandre i. Å være ren, hellig, handler om å bli satt til side. Vi er satt til side fra verden, for å være instrumenter for Gud. For å være hellige! Faktisk blir de troende, kalt for de hellige i skriften. Vi er helliggjort i Jesus. Da vi har fått vårt liv forandret i Jesus, vi har da blitt vasket rene med Jesus sitt blod.

Skriften kaller oss til å vandre i renhet, til å etterjage hellighet. I en verden full av fristelse, med korrupte samfunnsholdninger, der det oppfordres til å synde, trenger vi å bevare vårt hjerte. Vi trenger å se til skriften og vandre nært til Gud!

De Hellige av hjertet skal få se Gud! Det er et løfte, derfor skal vi og trakte etter renhet, vi er attraktive for Guds nærvær når vi etterjager å leve i hellighet. Klart vi kan falle i synd, skjer det, så går vi til Jesus med synden og han renser oss rene i sitt blod. 1. Johannes 1,9: «Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.»

Vi blir påvirket av våre handlinger, inntrykk og hverdag, derfor er det å holde seg nær Jesus en viktig nøkkel! Jakob 4,8: «Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere …»

2.Korinter 7,1: «Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjøtt og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud.»

Når du lever ditt liv, prøv å bevar ditt hjerte fra det onde. Gå ikke på syndens vei, men hold deg nær Gud! Si nei til synden og Gud vil være med styrke deg til å seire over menneskenaturen. Galaterne 5,16: «Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.»

Å vandre i helliget er ikke noe vil selv klarer i egen kraft, men vi må leve i Ånden. På den måten kan vi leve i den gudgitte naturen som Herren har kalt oss til. Å vandre i renhet er en livsstil som fører med seg større velsignelser enn du selv aner! La oss være rene i Gud, la oss holde hjertet vårt rent og ære Herren med å være rene i hjertet og i kroppen!

Spørsmål du kan stille deg? – Hva kan du gjøre for å leve i en livsstil av renhet? – Hva syns du er de største utfordringene for å leve et liv i renhet?

Ord fra Herren

Vær hellig, for jeg er hellig. Jeg har helliggjort deg i meg! Bli i meg! Jeg er med deg og jeg bor i deg, du er mitt hellige tempel! Jeg gir deg kraft til å vandre og til å leve i seier! Vær i meg og søk mitt rike!