10.8 - møtet jeg ble kalt ut!

Dionny Baeze, deler her mektig på TV-Visjon Norge. Dette er andre gang som Dionny er i Norge. På disse møtene, kan du se hvordan Dionny med en mektig autoritet når inn til menneskene som er på møtene her. Han deler er igjennom det profetiske på 

Dionny operer i en mektig og sterk profetisk salvelse og kraft. Dionny deler og om at dette er mulig for alle troende å operere på samme måte i Guds rike. Altså det er ikke bare for noen utvalgte, men for alle som søker Herren og som er villige til å bli brukt av Gud. Da virker Herren mektig gjennom en! Jeg tror at disse videoene her kan virke med stor kraft i ditt liv og være til veldig oppmutring og styrke! 

Dionny, kom til meg og kalte meg fra scena og det på tiden 02.10 Da han skulle gi meg et profetisk ord, fikk han hele fødselsdatoen min, samt at han delte om at Herren hadde sendt meg til denne verden for en grunn. På minutt 02.25, talte Dionny og om at han hørte ordet “kingdom”. Jeg fortalte han da, at jeg driver tjenesten “kingdom Lifestyle”. Dionny sa videre at jeg kommer til å se vekkelse! At Gud er med! Alle disse ordene var veldig trosstyrkende. Samt at Donny brøt et angrep som fienden hadd angrepet meg ved å attackere leddene mine, armene og knærne. Etter bønnen, følte jeg at noe mektig hadde skjedd. Her kan du se at jeg løper med glede! 

Peronlig føler jeg meg veldig truffet av dette. Dette var en svært sterk opplevelse der jeg følte at Gud så meg. At han så tjenesten jeg står i. Der Herren kommer med oppmuntrende ord om at det skal bli en stor innhøstning, om at nettop denne tjenesten "Kingdom Lifestyle", skal bære rikelig med frukt. Om at Guds rike skal bryte gjennom på en herlig måte! Jeg kjenner meg selv veldig oppbygget av dette og føler at dette er stort! Jeg kjenenr at det er mektig det Herren ønsker å gjøre. Dett gir meg og mye håp til å fortsette på den veien Herren har kalt meg til å gå! Det gir meg nåde til det! Når noen profterer så klart over en, skjer det noe med deg. Man blir ikke den samme etter et slikt møte! 

11.8.2017

12.8.2017

13.8.2017