Vi fortsetter bønneaksjonen. I dag ber vi spesifikt for gjenopprettelse av landet Norge. Elin Therese Slotten leder oss i bønn i dag under bønneaksjonen. Takk for at du ber:)

Source