Her i denne live-sendingen, så deler jeg om hva Jesus betyr for meg, samtidig som jeg legger ut om hva Han kan bety for deg. For det er nettopp det som har konsekvens for våre liv, er hvem er Han virkelig for oss. Er Han en historie? En religion? En person? En leder? Eller er Han for oss Guds sønn, som vant over død og synd og at igjennom Han kommer vi til frelse? Det er spørsmålet å stille: Det er jo det!

Her utifra Johannes kap 19, så snakker jeg om viktigheten for oss å forstå at Jesus døde for oss mens vi ennå var syndere.Han ydmykhet seg selv, han elsket oss så høyt, at Han var villig til å gi sitt liv for oss.

Hva slags ansvar gir dette oss da? Kan vi da fortsette å leve slikt vi selv vil, eller trenger vi å omvende oss og følge Jesus, og det helhjertet. Her i YouTube-videoen snakker jeg også om viktigheten av å ha hjerte tro og ikke bare hode-tro. Vi trenger å tro med hjertet vårt og kjenne Jesus, gi Han rom inn i våre liv, så Han både kan ta del og være en del av livet vårt! Det er noe Han ønsker på dypet å både gi oss og la oss få vandre i!

Vi leser da i kap 19, at Jesus ble slått, han fikk en torne-krone på seg, med pigger som gikk inn i hodebunnen, han blødde, han ledet virkelig for oss. Han var i smerter. Han ble også pisket, så måtte han bære korset selv, også ble han så hengt og spikret til korset i smerte.

Til og med på korset, så sier Jesus at det er fullbrakt. Altså frelsen på Jesus er totalt fullbrakt og den er også gratis. Fordi Jesus har betalt alt Han hadde og eide for at vi skulle komme nær Ham! Wow, tenk det! Dette er noe å tenke på! Definitivt!

Senere ser vi at Jesus sto opp igjen, han sto opp igjen fra de døde og han triumferte og vant altså over døden. Han vant seier i og over alt! Og i Ham, så har vi fått total seier i Jesus sitt mektige navn!

Derfor for å bli frelst, trenger vi å gjøre Jesus om til Herre i livet. Vi må erkjenne at vi trenger Han. At vi trenger Jesus og da ka vi be “Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte, jeg omvender meg fra ll aynd, tilgi meg for alt galt jeg har gjort. Takk Jesus for at du elsker meg. Takk for at du tilgir meg. Jesus kom inn i mitt hjerte. Takk Jesus for at du har kommet inn i mitt hjerte, vask meg rent i ditt blod. Amen!

Dette er det som skal til, da kan du her sammen med meg få se videoer talen som jeg hadde. Sjekk ut påske-talen! Det anbefales.