I

Tilbe Jesus slik du er

Når en i kulturen herliggjør Jesus, da bringer en fram den man virkelig er.
Vi vet gjennom generasjonene, at mennesker ropte etter Gud. Mange visste ikke hvem Gud var, og de lagde flere saker og ting, i forhold til å komme til Gud.

Reinsamenes søken etter Gud

Ser for meg at reinmannen, ropte rundt etter Gud, uten å kjenne Han. Og gjennom det samiske folk, søkte en Gud. Herren som er full av nåde, møtte samefolket med den virkelige Gud.

Nå er det deres tur (kristne samer) , at vi skal herliggjøre Herren, gjennom joik, dans og lovprisning. Herren vil ære det og forløse vekkelse. Jeg ser sammenhengen mellom dette og romerne 11. Det snakkes da om Israelfolket, men det er det samme prinsippet. Det står i Romerne 11.

Se Romerne 11:15

Vekkelse blant same-folket har kraft til å vekke opp vekkelse iblant andre. Jeg er så takknemlig for å være her med dere. Det er mange mysterier i Guds rike.
Siden vi ønsker å se vekkelse, og vi er her for å tilbe Jesus. Dermed kan denne grupperingen her forandre historien.

Selv er jeg full av forventning over hva Herren vil gjøre i kveld, i morgen og andre steder. La oss ha tro til Herren for et stort gjennombrudd. Vi vil ha vekkelse!

Gud taler til oss og gir oss en nyet, god og dårlig. Hvordan fungerer det i din kulter, om en sier, jeg har gode nyheter og dårlige nyheter. Hva vill dere ha hørt først, de dårlige eller gode først. –Vi vil høre de dårlige først.

Mørkeet vokser
Vi ser at mørke vokser i nasjonene, Herren sier det vil fortsette å vokse. I det hebraiske synet, kan vi se 2 typer av løgn. Det første er syndig livsstil, der mennesker går i mot Guds plan for sine liv og går banans med synd, dermed ødeleggelse.

Så er det også det et stort mørke med dårlig kultur, man ser hatet, blodet som utøses, grunnen bak det er forskjellige åndelige bakgrunner. Der mennesker dreper hverandre. Klart vi vet, det er ikke Gud. Det er ikke hans veier.

II

Tøffe tider
Bibelen sier at det vil bli mer vanskelig, vi ser hvordan det kommer fra Midtøsten ødeleggelse og i Europa. Vi må være klare. Vi må vite hva som skjer og hva som tar del.

Jesus sier, når dere ser at alle disse saker skjer, da tilbe, gled dere . Jeg vil legge til joik også. Syng lovprisning til Herren. Skipet vil synke, det er dårlige nyheter, men du vil bli reddet og berget. Din frelse kommer!

Herren taler til oss
Gjennom Jesus taler Gud til oss alle og sier: Reis deg opp og strål! Jasaja 60!
For Herrens herlighet kommer opp over deg og dine! Hans lys vil reise seg over oss og i oss! Halleluja, det er de gode nyhetene. Det Herren gjør midt i mørket.
Vi skal ikke frykte, les bibelen, la Den Hellige Ånd komme. Og klart vi kan ikke gjøre noe med vår egen kraft, men det vi kan gjøre er å være klare. Forberede oss selv for Hans herlighet.

Samfunnet med Den Hellige Ånd
Den hellige Ånd jobber i våre liv og gjør fantastiske gjerninger, Han kaller oss til å være i verden, men til å ikke være av denne verden. Å være en normal nordmann, finske eller svenske. Men samtidig bære nærværet av Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd kan gjøre store saker i ditt liv, Han kan bryte gjennom din beskjedenhet og berøre menneskers liv gjennom deg. Det er fantastisk.

Når du adlyder Guds ord og ber for mennesker, sender Herren Den Hellige Ånd og sender oss kraft og styrke til å vitne!

Helbredelser over tid
Vet dere hvordan det fungerer i midt liv, 90 % av tiden jeg spør de, skjedde det noe, følte du noe? Da sier de nei. Men treffer jeg de senere, får jeg høre at de ble helbredet i ettertid. Etter tre dager osv.

En kvinne kom til meg og sa hun ikke var troende, hun hadde store ryggsmerter. Hun fortalte at hun kom til meg for forbønn og ble helbredet etter en tid og da trodde hun på Gud og i ettertid.

Det spiller ingen rolle hva du føler nå, Gud berører deg og fyller deg opp med sin kraft. Jeg var i Singapore, der traff jeg noen gale mennesker, gale for Jesus på en god måte!

III

En forretningsmann ba følgende bønn til Herren:

Noen mennesker tror ikke på det og er ikke klare til å ta imot Herrens velsignelse. Jeg ber daglig, Herre bruk meg hver dag, og velsigne forretningen min, for min forretning er din forretning. Herre jeg vet det er mange der ut av våre brødre som ikke tar imot velsignelse, Herre gi meg deres velsignelse oss.

Sannheten er, Gud er god! Mange av oss jobber for oss selv. Herren har ingen begrensning, Han gjorde alt på korset. Vi trenger å vokse i Herrens åpenbaring. Åpenbaringen av Hans ord. For Guds rike, for mennesker der ute, for de som ikke kjenner Gud. De trenger å møte deg, de trenger Gud som virker i ditt liv for dem selv.

Israel
Herren virker mektig i Israel. Mange troende som leser Guds ord, ser det. Mens mange andre ikke kan se. De er ikke i stand til å se. Når det kommer til evangeliet ser vi at blindhet er over jødefolket, vi vet at sløret faller mer og mer av, men det er en blindhet.

Når du leser skriften, ser profetiene over hva som skjer i landet, er det så mange mirakler og overnaturlige saker. Mange sier og taler rundt om i verden og på nyhetene at Israel er problemet til alt, Israel er problemet for Midtøsten osv.

Hvis du ser hvordan nasjoner går imot Israel er det helt vilt. Det er ute av balanse. Ser jeg på internasjonale programmer om Israel. Er det virkelig det de erfarer her. Av og til ler vi av det hvordan nyhetskanaler kan tviste faktene slikt.

Andre land i Midtøsten
Ser vi på Syria, Iran, Syria, Irak, det er så mange problemer. Ser man hva som virkelig skjer, er Israels og palestiners problem veldig like i forhold til mange andre.

Mer enn 80 kriger i verden pr dags dato
I verden er det mer enn 80 kriger i verden, hvor mye vet vi? Men jeg kan love dere, om en mann tar en stein i Jerusalem, og kaster det på en politimann, vil man høre det overalt over alle nasjoner.

Hvor mange finsker vet om nordiske slåsskamper, man vet ikke. Det er kun når det er veldig store ting som skjer.

IV

Det som skjer i Israel, taler hele verden om. Det er som alle øyner over hele verden ser på Israel. Det er som Jasaja taler om.

Vi har i Israel arabiske feiringer i synagoger, men det hører ikke verden om. Vi har en by i nærheten av Ramhale, der arabere og jøder bor sammen. Leser vi salme 2. I de første fem versene står det, hvorfor nasjoner går imot Herren og Hans salvede. Nasjoner reiser mot Israel, de danner forskjellige plan for å ødelegge Guds plan.

Danne gledesbønn

Det står at Herren vil le. Det er interessant, vi kan være redde iblant. Jeg har møtt kristne, som har nesten depresjon ut ifra det som har skjedd med Israel. Herren er ikke redd. Han ler. Han ler over fiendens planer. Vi trenger å le! Kanskje danne latterbønn! Herren ler! Vet du hvorfor, for han har sagt i sitt ord. Nasjoner taler imot Guds ord, men Gud bryr seg ikke. La nyhetene tale, la alt tale.

Gud er i kontroll, Han trenger ikke nasjoners tillatelse

Gud bryr seg ikke. Gud kommer ikke til statsministerne og spør de om hva de tenker om Israel? Nei, han har allerede talt. Ethvert ord som er skrevet i bibelen skal komme gjennom! Vi kan juble og dra til fjellene og reise våre stemmer og rope høyt og vi kan joike og proklamere for Gud.

Gud sa ikke at vi skulle dra til parlamentet og overbevise dem. Nei, Herren sier dra til fjellene, gå avsides, tal ut! Tal ut budskapet til Herren. Proklamerer Herrens ord! Alt Herren har lovt, vil han gjøre!


Herrens ord varer til slutt

Men, ved siden av alt vi ser, vi ser i Guds ord, vi leser Guds ord, Vi tror på bibelen. Vi proklamerer Guds løfter og alt det Herren har lovt, hvert et ord vil gå i oppfyllelse, hvem bryr seg om det vi ser i dag. Vi bryr oss om Himmelske sannheter, vi bryr oss om hva Herren gjør i dag.

Å leve i en overnaturlig livsstil
Vi er kalt til å vandre i det overnaturlige, vi er kalt til å forløse Guds rike hvor enn vi går, halleluja!
For din nabos skyld, for ditt folks skyld, det er så mange fortapte mennesker, mennesker du møter og treffer. Du ser fra utsiden og alt seg bra ut for dem. De kommer hjem og gråter på natten. De er uten håp. De vet ikke hva framtiden vil bringe, men du er der, som lys til nasjonene. Og de vil komme til ditt lys.

Herlighet

Herrens herlighet er over meg, men han vil velsigne deg! Vi må være klare. Vi må være klare og huske dette øyeblikket. Hva med dere søsken, hva med dere brødre og søstre? Er dere klare!?

V

Menigheten i Ashdod
I min menighet i Ashdod, ble vi ekspert på feiringer. Vår strategi er at vi feirer alle jødiske høytider, vi har fester. På vår siste feiring, hadde vi 600 ikke troende som kom til oss. Vi feirer de jødiske høytidene. Hver gang meneesker kommer ,hører de evangeliet.

Evangeliserende julefeiring:
På den siste feiringen, la vi til en til feiring, nemlig julefeiring. Først feiret vi jul, men ingen ikke-troende kom. Vi er jøder og feirer ikke jul, men vi ønsker å vise dere hvordan Kristne feirer jul. Da trenger dere ikke å dra til Europa eller Canada.

Ved siste juletid, hadde vi 600 israelere i menigheten vår som kom. Jeg fortalte de om Jul og om Jesus. Jeg sa at dette ble stjålet av det jødiske folket. Jesus var født jøde. Det er vår feiring. De liker det! Noen sa, jeg har venner i Europa, jeg skal fortelle de at det er en jødisk høytid.

Sushi for Jesus
Vi har sushifester og slikt. Vi har fester og inviterer mennesker. Vi kan være veldig kreative. Vi må finne veien på hvordan Guds lys kan komme ut og skinne. Det er godt å være i bønnerommet, det er viktig. Men det er også godt iblant å gå ut. Dra på fester og være et lys der.

Dra på fester! Vær blant folk!
Neste gang du blir invitert på fester og det er verdens musikk og alkohol, gå der og vær der sammen med dem. La Herren tale til deg og du vil se mange forandringer komme. For Guds rike er ikke bare for deg. Du er ikke bare frelst for å være lykkelig! Du er frelst for å nå ut og være lys.

Gå ut 
Du er frelst halleluja, nå skal du få gå ut og frelse andre! Jeg vet det er herlig å studere skriften på dypet, men i blant er det tider vi kan gå ut. Er du beskjeden med å begynne med naboene? Kom til min by, kom og fortell om Jesus og røm bort. Du må starte et sted. Spør Nils Bueng om når han går ut og forkynner evangeliet. DU må starte et sted!

I Afrika og andre land. Ikke glem Israel eller din nasjon. Til slutt vil jeg dele med dere en stor åpenbaring som viser deg hvorfor Gud har valgt Israel til å være Israel. Sannheten er jeg vet ikke. Det er noen skriftsteder i Bibelen som sier noe om det. Han gjorde det for seg selv og sitt rike, sine hensikter. Gud måtte begynne med noe. Så da tiden var riktig, fant han Abraham, han var ikke perfekt, men Gud utvalgte han.

VI

 

Esekiel 36-32.- Kapitlet taler om Guds mirakel for landet Israel. Jeg vil tale til landet, til dalene, som produserer frukt osv. Mennesker komme tilbake til landet. Jeg skal beskytte deg, herlighet vil komme. Store åpenbaringer vil komme. Herren vender seg til Israelfolket og sier, jeg vil gjøre alle disse miraklene, ikke på grunn av deg sier Herren. Men for mitt hellige navns skyld, sier Herren.

Det er så viktig å forstå at det egentlig ikke er om det jødiske folket og Israel, men om Gud selv, om hans barmhjertighet, nåde og ubetinget kjærlighet. Gud gjenoppretter Israel, det forvirrer mange mennesker. Vi skal glede oss.

Det handler ikke om deg, men om Han:
Du trenger ikke å være smart, kvalifisert osv. Det handler ikke om deg! Om du ikke vil legge deg under lederskap i menigheten og høre på pastoren. Du blir i trøbbel ikke pastoren. Det er en gave for deg, så du skal bli ledet. Du får problemer, disse gavene er gitt deg for å velsigne deg. Ikke for å forbanne deg men velsigne deg.

Halleluja! Israel er ikke det vakreste landet. Jeg har vært i andre land i Europa, sett alpene og andre flotte fjell. Hvorfor Gud valgt ut Israel? Det er hans valg.

Vi er velsigna og har vise folk. Ikke misforstå, jeg har møtt de viseste menneskene I Israel og de galeste menneskene i Israel. Jeg ville spørre Gud om hvorfor det er slikt, så snakket Gud til meg:

Det er ikke din sak, det raker ikke deg! Det å gi ære til Guds utvelgelse er viktig. Det jødiske folk er viktig, ditt folk er viktig, hinduer, muslimer.. alle folk er viktig for Gud. Vi glemmer det om Guds orden, rekkefølge, la Gud være Gud.

Som menighet, når du ut til å nå nye ledere og nye unge for Guds rike. Noen av vår største lidenskap er å forkynne evangeliet for Israelerne. Når du kommer til landet, partner med oss. Stå med oss. Kom ikke bare for å se på skjønnheten av landet. La Guds herlighet tale gjennom deg. Kom og gjør det med oss i Israels land.