Kjell Halltorp – Morgen seksjon, kombinert med Salomos Høysang!

Se hvor vakker du er!
Herren vil prege oss, danne oss, forme oss og berøre oss.

Dåpen er en stor troshandling, å dø med Kristus og gjenoppstå med dem.
Det er alltid det usynlige som styrer det synlige. Det usynlige gir ordre til det synlige.

Er tankene dine i lomma?
Tanker, har du puttet det i bukselomma noen gang? Det kan du ikke med følelser, tanker eller vilje. Sjelen vår, er den som gir beskjed til Guds legeme.

Tror du litt på Jesus?
Når vi er ute og evangeliseringer, bruker jeg nesten aldri det ordet, for det er en livsstil. Jeg sier ofte til mennesker, tror du litt på Jesus?
Da ser de meg inn i øynene og sier gjerne at de har en bestemor som er veldig religiøs. Dette er en åpning! Så må vi lede dem til Kristus.

Formaning fra Herren
Den Hellige Ånd, var ikke så fornøyd med meg.
Sterke og fine møter er bra, men det er ikke nok. Hva gjør vi med det vi hører? Vi vokser ikke av det vi hører!

Hva vil det si å ta sitt kors opp å følge Ham? Det å leve korsfestet, er å leve overgitt, følge Jesus hele livet.

Når vi går med Herren, vil vi være en vellukt. Når mennesker møter deg, møter de Jesus.

Vi vet at Samson hadde sin kraft i håret. Samson sier om Guds kraft viker fra meg, blir jeg som alle andre. Om vi som troende ikke får fornyet sinnet vårt, ligner vi på verden.

Nøkkelen med alle møter du er på, alt du er med på, er hva gjør du med det? Hva gjør du med det Herren har kalt deg til! Demoniske fyrster, er ikke for hvem som helst.

Jeg håper at du går dypere og lengere.

Uten tenner
Vi er født uten tenner, men så vokser vi til. Først får vi melketenner, da kan vi spise litt kraftigere tenner, så feller man de melketennene, så får man sterkere tenner, så en kan spise sterke mat som oksesteik osv.

Du skal influere
Jeg tror mange av dere skal ha en stor gruppe å undervise, for dere har hørt så mye. Kristne som vokser, det er et spesielt kjennetegn med dem! Alle har de barn! Når vi vokser i tror og kjærlighet, har vi barn. Mennesker vi vinner til Gud.

Du fører dem til menigheten for å være med i fellesskapet.

Det er flott å arrangere å være på kampanjer, men dette er en livsstil.

Du forstår at Gud sender mennesker i din vei. Gud elsker den ene.
Gud ser den ene. Noe av det mest vakre bibelhistoriene vi har i bibelen, blant annet Nikodemus.

Den Hellige Ånd, Han er menneskefisker. Vi trenger å lære oss å bruke våpen, være klare for hvordan du kan dele at mennesker blir født på ny. Dette har med følsomhet å gjøre, det er ikke et system.

Den Hellige Ånd, er guddommelig helt i gjennom. De gjelder ikke oss i fokus, men Kristus blir herliggjort.
Når du er ute og reiser, har du gjerne vekkelsesmøter 3-5 ganger om dagen. Pass på at tennene dine, stiger opp av badekaret.

Bønneliv – intimitet med Gud.
Jeg må ha inntrykk fra Herren, for å gi uttrykk for Herren. Det er han som gjør det. Vi skal få lov til å spise av Guds ord. Guds ord er sunnhetsbrød, vi blir full av liv og glede på grunn av det!

Dett er en intim sang, handler om brud og brudgom. (Salomos høysang=)

Død og liv er i tungens hånd. Når Gud ville at noe skulle skje, talte han. Han sa blir lys og det ble lys. Han talte i tro og det skjedde. Vi kan tale om det som ikke sees, som om det er til det kommer.

Istedenfor å snakke ned om andre, kan du snakke de opp ved å oppmuntre de! Verden forstår ikke dette, men Guds menighet er løsningen. Vi ber for politikerne, vi ber for mennesker, når vi holder tro i kraft og Gusd kjærlighet.
Når vi taler Guds ord, taler vi helbredelse.

Født på ny
Det største miraklet, er når et menneske blir født på ny.
Uten Den Hellige Ånd er vi hjelpeløse. Han hjelper oss!

Ord er mektig
Ord er så skapende, sier du ord som er riktig, uten kjærlighet kan være til barna, kona, og flere, nå må du be om tilgivelse, det var riktig det du sa, men du sa det i en feil ånd.

I Apostelens Gjerninger 1:8 Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Den Hellige Ånd, driver frykten ut. Vi trenger nettopp det å ha Guds kraft, Guds Ånd mektig over våre liv. Vi kan tale, vi har en drøm, vi skaper og forandrer. Vi kan gi liv, der det er livløst.