Liza,18 fra Ashdod, Israel har en spennende historie om hvordan hun fant sin Messias. Jeg kom i samtale med henne under ørkenenturen med ungdommene fra menigheten i Ashdod. Hennes historie fascinerte meg og jeg kjente at jeg bare måtte få intervjuet henne og delt det. Hun møtte Yeshua i sine værste minutter av livet, da hun svevde mellom liv og død. Da åpenbarte Yeshua seg for henne. I dag er denne jenta en av ungdommene i menigheten og hun har lært at Pappa Gud er Han som elsker henne over alt på denne jord! 
Hvordan møtte du Yeshua? 
– Da jeg var liten, tvang min mor meg til å dra på møter i messiansk menighet. Jeg hatet det og likte å gå der. . Derfor når jeg vokste opp, så ble jeg avkoblet med det som har med Gud å gjøre. 
– Da jeg var omtrent 15 år gammel, begynte jeg å gå ut med ikke troende venner, som dro meg nedover i negativ retning. 
– Jeg begynte å bruke narkotiske stoffer og drikke alkohol. Det som skjedde uti fra det, var at jeg havnet på sykehuset i en kritisk tilstand. 
– I ambulansen, ba de meg om å ikke sovne, jeg sovnet og havnet i en kritisk tilstand mellom liv og død, på grunn overdose, blanding av alkohol og narkotika.
– For første gang i mitt liv, hørte jeg Guds stemme. Gud sa til meg; "satan vil du skal dø, Men jeg vil du skal leve" -Jeg Elsker deg så høyt min datter. Du er min datter!
– Dette var første gangen jeg kjente Guda nærvær og det var som en klem som av kjærlighet som kom over meg. 
– Siden den gang er Gud min hovedkjærlighet i livet. Selv ikke en morskjærlighet, som er den sterkeste kjærligheten, det kan ikke måles opp til Guds kjærlighet. Elohim sin kjærlighet er så mye sterkere. 
«Når jeg kjenner at jeg trenger kjærlighet, løper jeg straks til Gud. For jeg forstår at det Han som vil ha meg i dette livet på jorden.»
 
Han har planer for meg og visjoner for meg.
«Å leve som en troende , det er å leve ut drømmene som Gud har lagt foran deg.»
– I dag forstår jeg at Yeshua, har gitt meg denne muligheten til å leve og overvinne satan og mørkes krefter. «
«Yeshua har gitt meg myndighet.», deler Liza med et stort smil! 
«Yeshua er Han som brakte meg til min himmelske far og viste meg hva som er kjærlighet» 
– Jeg var i en svært dårlig tilstand i ambulansen, jeg var ikke koblet til maskiner, Jeg sovnet og var døden nær, Men ved Guda håp våknet jeg til liv. Takket være Elohim. 
Gud elsker deg og Hans kjærlighet er nok for deg:
– Jeg vil si til de som leser, at dere skal vite at Gud alltid alltid elsker deg uansett hva. Han s kjærlighet er en seirende kjærlighet, det er den sterke kjærligheten. 
– Yeshua er for alle, Jeg vil si at troen baserer seg på den overgivelse til Gud, du må møte han. Slik som i mitt tilfelle, Jeg ble tvunget til å gå i menighet sim liten, siden min mor er troende. Men jeg ville ikke for jeg var ikke koblet på Gud, jeg følte ikke noe. 
– Nå er det annerledes, Jeg føler Guds  nærhet og jeg etterjager han med mitt hjerte.