Vi var spente på denne dagen. Det skjedde så mye og det er så mye å prosessere at det nesten er vanskelig. Men det var en svært sterk dag. Vi var på konferansen til Shawn Bolz for å lære mer om kunnskapsord og det å høre Guds stemme. Det var en sann velsignelse. Vi ble delt inn i grupper der vi skulle profeterte over hverandre. Jeg var på team med ei. Jeg fikk detaljer om at hun hadde 2 brødre og fikk navnet John. Og brødrene og hun hen JohnSton til etternavn.
Ellers var set svært mange andre detaljer som passet inn. Det var herlig og oppbyggelig. Vi så og ser at Gud virker sterkt med sin Ånd. Jeg fikk detaljer om at hun med med involvet teater og sang opera.

Samt at hun bodde nært et vann. Dette stemte. Hun drev ikke med teater men med regi, skrive manus til film/ videoer. Det var sterkt og oppmuntrende. Ellers fikk jeg gode samtaler med mange spennende mennesker.

Shawn plukket ut flere og hadde konkrete vitnesbyrd til dem. Dette var svært oppmuntrende og oppbyggelig å se og erfare. Kjente det var veldig sterkt på mange måter.

Blant annet fikk han navnet Elisabeth og ordet Bug, spurte så om det var en elsket h sonelaget inntekter . Men det var ei som helt Elisabeth Bug (insekt). Han plukket og opp en som het Timohity, gav han både navnet samt mere saker og navnet på businessen som var catering. Dette stemte og var veldig til oppbyggelse.

Ellers var det en riktig sterk opplevelse å kunne være med på dette her. Det gav meg svært mye. Både tanker og oppmuntrende ord. Jeg ble svært styrket av å være der:).

Å se det profetiske i operasjon på en slik måte, gjør noe spesielt med deg. Det gir både en svært solid glede og motivasjon til å ta risk.

Vi var på restaurant med noen venner, der prøvde vi å kalle ut kunnskapsord over hverandre. Flere av ordene traff. Det var kult. Hei som het Lisa, kom og jeg spurte om hun var advokat eller skulle bli det. Og det var faktisk det hun siktet på å bli advokat. Tror at jeg selv ble mer oppmuntret enn hun. Men det var herlig uansett og til oppbyggelse.

Notater fra undervisningen

Dette skjedde med Shawn, mens han utviklet seg i det profetiske:
Gud har gjort oss så avhengig av Han. Vi må være i Jesus. Du må ville dette. Den som vil dette virkelig er Gud.

Shawn ringte opp mennesker 2 ganger PR dag og ringte folk for å profeterte over dem...

Shawn deo ut til ikkefrelste folk, målet var å gå ut 5 dager i uken for å profeterte over folk 2 ganger dagen.

* Shawn gikk til folk utenfor kirken, s Shawn var kristen, øvde på å høre Guds stemme.
* folk var skikkelige ærlige.

Det er et sted du sier at du vil vokse. Det tok mer enn 1000 profetier, før han fikk selvtillit inn profeterte....

Gud Snakket til Shawn og sa og delte gjennom han 12 punkter Shawn skulle få dette...

Shawn, fikk da et kunnskpors på kafeen, Gud brukte Shawn, Shawn hørte stemmen og skulle spørre etter Debbie...

Kunnskapors har bevist Guds trofasthet til meg. En periode på 3 måneder GSV jeg kunnskpsord daglig til mennesker.

Gud elsker eksteskap og vil bevare det...
Jeg fikk sosial-nr og bursdagsdatoer hele tiden...

Når du er profetisk, hører du det profetiske enda mer for deg selv, enn for din nabo osv....

Du må elske menneskene du er connected med.... du kan ikke virke under profetiske uten å elske mennesker...

How do you know it is God?
Du gjør ting du ikke gjør til vanlig.

Kunnskapsord gir Fars intensjon til å se mennesker på en god måte. Du må velge kjærlighet... - Når du hører Gud, vil du gjøre ting som taler mot dine indre verdier...

Gud har om ide av hvordan du er og han vil forme deg.

 

Profet kan ta autoritet over situasjoner. En synsk kan ikke det, de har ikke makt.

Jeg har en Gud som er mektig.

* vi må elske mennesker, vise dem Guds dyrebare kjærlighet. Ha omsorg og bry oss om menneskene
* profeti sår, såkorn over mennesker. Og i mennesker....

Tips for å vokse i profeti

For å voke i profeti:
• 1- Du ferierer vitnesbyrd, med intensjon om at  Gud kan og vil gjøre det samme. 
• 2- få trening, forståelse og be Gud om overføring fra de som har det. Det kan overføres. 
• 3- vi øver, må øve på dette. Du må ønske å gjøre dette. 
I øvelse må målet være å bare øve, ikke gi opp. Ikke føl deg så bes når du øver, så du mister motivasjonen. Det er viktig. 
Det profetiske  gjør at du får kjenne hvor bra du er og verdifull. Gud taler både til troende og ikke troende for å oppmuntre dem. Jesus elsker alle. Jesus viser mennesker full verdi. 
Du må forstå at mennesker er verdifulle. Vi må behandle menneske på hvem de er har verdi & full verdi. 
Du nå verdsette mennesker der de er. Ditt språk vil påvirke ditt åsyn.
Jesus sa disiplene var apostler, det har før de forrådte ham. 
Del din tabber med venner og andre... du kan lære mye i dette! 
Få tilbakemelding på ord du gir ut. Om du profiterer over noen, gjerne følg opp og hør om det profetiske ordet skjedde...
1 gang i måneden, ta seg tid til å se gjennom: 
  •  profetiske ord du har fått....
  • retningen du er på....
  • Hvil i nærværet....
Sett er mål på hvor mange du skal profeterte, slik at du får en vane på det. Om det er en person daglig. Elller hva det er. 
Gå gjennom profetiske ord du har fått, hvil i nærværet og lytt til profetiske ord:) 
Profeter også med et mål i sikte. Gå etter dette! 
Rask måte å få visshet på: 
  •  be for noen 
  • spør Gud om spørsmål 
  • spør hverandre om informasjon...