Her delte jeg fra Israelturen min på kanal 10.Nyhetsbrevet fra turen ligger i kommentarfeltet hvis du ønsker å se mer.http://us6.campaign-archive2.com/?u=6ac9ac6284588d24dbb2e8dfa&id=dac9b80963

Posted by Daniel Haddal on Tuesday, June 30, 2015

Helbredelse & Frelse kanal 10. Fra Juni mnd.

Posted by Daniel Haddal on Monday, June 29, 2015