Programleder: Trine Overå Hansen
Gjester: Jan Hanvold, Tracy Cooke

Source