lion-241622

I denne leksjonen ønsker jeg å adressere til dere om den overnaturlige gaven ”tungetale”. Tungetale er jo noe som mange kjenner til. De har gjerne hørt om det, sett andre tale det og/eller lest om det i bibelen.

Hva er tungetale?
Tungetale er først og fremst et bønnespråk. Det er en måte å be på. Denne gaven ble tilgjengelig på pinsedagen da Den Hellige Ånd kom for 2000 år siden. Da ble dette både mulig og tilgjengelig for de troende. Jeg vil si at tungetale er en arv som Guds barn har. Det er en gave som Jesus ønsker å gi oss. Dette er en vitamininnsprøytning fra en annen verden! Det er som en kraftbombe av herlighet!

Apostlenes gjerninger 2:1 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Her er noen av fordelene ved å tale i tunger:

 1. Du ber til Gud.
 2. Ånden din går i forbønn og ber direkte til Jesus.
 3. Du styrker ditt indre menneske.
 4. Den Hellige Ånd går  forbønn for deg for hjelper deg med å be
 5. Du taler hemmeligheter i Ånden.
 6. Du profeter fram din hensikt i tunger.
 7. Nådegavene vil flyte bedre gjennom deg
 8. Du vil bli mer glad.
 9. Du vil bli mer Jesus fokusert.
 10. Du vil bli sterkere.

Lukas Evangeliet 11:9 – Løftet om Den Hellige Ånd:
9 Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet opp for dere.
10 For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet opp for.
11 Hvem av dere som er far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken?
12 Eller om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion?
13 Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!»

Mer om tungetale 
Tungetale er enkelt sagt et språk som du mottar i det du blir døpt i Den Hellige Ånd. Dette språket er en direkte kommunikasjonslinje mellom deg og Gud. Du taler så hemmeligheten i Ånden.

Mange kristne i dag taler lite i tunger, og i menigheter har dette med tungetale nesten blitt sett rart på og merkelig. For det første er tungetale en overnaturlig fenomen. Det er vår egen ånd som kommuniserer med Den Hellige Ånd.

Hvor ofte skal en tale i tunger?
Det finnes ikke noe fasit på hvor ofte du skal det. Det blir nesten som å spørre hvor ofte skal du be. Da stiller jeg deg spørsmålet tilbake, har du lyst på Guds inngripen i livet ditt? Ønsker du å la Den Hellige Ånd gå i forbønn for deg? Om svaret er ja, da for all del tal i tunger.
 
Hvorfor tale i tunger når en kan be en vanlig bønn?
Når du ber en vanlig bønn, da ber du med forstanden din, tankene dine, sjelslivet ditt, behovet ditt. Men når du ber i tunger, ber du direkte i Den Hellige Ånd. Da er kilden direkte fra Gud, og du ber en perfekt bønn selv om du ikke forstår hva du selv sier.

Hva betyr tungetale for meg?
For meg betyr tungetale svært mye, det er en av de mange måtene som jeg snakker med Gud på. Det å kunne be i tunger er vidunderlig, jeg tar aldri den gaven for gitt, denne gaven verdsetter jeg alltid i hjertet mitt og jeg akter å bruke den . Selv jobber jeg med å dyrke frem en livsstil der jeg kan tale i tunger i daglige situasjoner. Merker etter at jeg har talt i tunger og mens det pågår at jeg for en selvtillit boost, jeg kjenner at mitt indre menneske blir fornyet og det gir meg ny styrke gjennom dagen.

Ofte når jeg har vært nedenfor, så har jeg begynt å tale i tunger og vipps så fikk jeg styrke på innsiden.

7 tips for å kunne motta tungetale

1 – Be Gud om det, søk Hans ansikt, les om Den Hellige Ånd, les om tungetale.
2 – Ta til deg undervisning om Dåpen i Den Hellige Ånd.
3 – Oppsøk noen som har tungetale og få de til å be for deg!
4 – Begynn å tal i tunger i tro, om så bare et ord, forvent at Gud skal gi deg det.
5 – Se videoer på nettet og få mer undervisning om tungetale og Den Hellige Ånd som person.
6 – Få flere til å be for deg om at du skal få tungetale.
7 – Bli som et lite barn og forvent at Herren skal berøre deg.

Som en muskel
Å begynne å kultivere et liv i tunger, er som å starte med trening. Man kan liksom ikke begynne å trene 3 timer hver dag, kroppen er da ikke vant til det, man trenger å bygge seg opp. Økt for økt.

Dermed anbefaler jeg å begynne med å be i tunger 5 min pr dag i en uke. Senere øk det til 10 minutter pr dag, senere 15 min, så 30 min og deretter 60 min. Og om du ønsker til 2 timer dagen.

Jeg tror at om du kommer til det stedet der du taler i tunger 30 min pr dag, vil du starte å se store resultater i livet. Du vil bli mer oppegående, kvikkere, mer mottagelig for å høre fra Himmelen.

Hva skjer når du taler i tunger?
Du ber en bønn etter Guds vilje, Den Hellige Ånd virker da som en katalysator og Han gir deg de rette ordene som du skal be ut. Denne bønnen er og med på å kickstarte nådegavene i deg. Når du ber i tunger så vil du og merke at nådegavene vil flyte gjennom deg på en mektig måte.

Hvor kan du tale i tunger?

- I dusjen
- På do
- Når du kjører bil
- Mens du er på jobb
- Når du går tur ute
- Når du er alene
- Når du sitter framfor dataen
- På fly
- På toget.

Vil folk tenke at en er merkelig om en taler i tunger?
I verden, så kan nok mange reagere på det, men du kan lære deg å gjøre det diskre. I dag er det mange som snakker på telefonen, de har headset på seg, så mennesker er vant til å se folk gå rundt og snakke. Det du gjør er ikke så annerledes, du snakker til Gud direkte via Den Hellige Ånds kommunikasjon.

Når du går blant mange mennesker kan du og gjøre det litt diskre, du kan hviske i tunger.
Du kan og tale i tunger mens du smiler, der du bare beveger tungen uten at noen legger merke til det. Dette kan være greit når du er blant mye folk, eller om du er inne på et kjøpesenter osv.

I Markus 16:15 står det noe fint som Jesus sier om akkurat dette:

Disiplenes oppdrag 
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 

Forklaring til bibelverset 
Her i verset står det at de tegnene som skal gjenkjenne en disippel av Jesus er tungetale og helbredelse. Det er tegnene for de som tror på evangeliet , på kraften i korset!

Om du er en disippel av Jesus, er det fullt mulig å elske Gud, kjenne Jesus og ikke ha tungetale. Men jeg tror virkelig at det er for alle og at du kan etterjage tungetale til du får den gaven.

 1. Korinterbrevet Kapittel 14  Tungetale vs profeti 

1 Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. 2 For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i Ånden. 3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4 Den som taler i en tunge, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten. 5 Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse.

 • Her ser vi at Paulus snakker om at de vi skal søke med iver etter de åndelige gaver! Og han snakker om at den som taler i tunger taler for mennesker! Samt at den som taler i tunger oppbygger seg selv!
 • Her står det og en veldig fin sammenligning mellom tungetale og det profetiske! Vi ser at begge deler er veldig tett på hverandre! Mens det profetiske er for menigheten og tungetale for en selv!

 

Tungetale – et tegn til de som ikke tror.

-Bibelen referer og til at tungetale er et tegn til de som ikke tror enda, 1.Kor:22 Derfor er tunger til et tegn, ikke for dem som tror, men for de vantro. Men profetien er ikke for de vantro, men for dem som tror.

Dermed kan vi tale i tunger blant ikke kristne og vise de denne fascinerende gaven som Gud har gitt oss. Jeg har selv gjort det mange gang, og mennesker blir forundret! For det er virkelig en overnaturlig gave!

Paulus som skrev det meste av brevene i det nye testamente var en som talte mye i tunger, han sa, jeg ber mer i tunger enn dere alle! Da refererte han til de andre apostlene. Han talte virkelig mer i tunger enn dem alle, for han visste at han trengte det for å kunne stå i den tjenesten som han var satt i.

Hvordan motta tungetale? Det kan du se i disse videoene der jeg deler om hvordan en kan bli kjent med Den Hellige Ånd.

Bli med meg til Apostlenes gjerninger kapittel 19.La oss se på dette verset sammen! 

Her kan vi lese at Paulus møter kristne i Efesos, så hadde de ikke mottatt den gaven til å tale i tunger. Og da La Paulus hendene sine på dem og straks fikk de Den Hellige Ånds gave og de kunne deretter tale i tunger og profetere

Apg 19:1- Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der,
2 sa han til dem: «Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?» Da sa de til ham: «Vi har ikke engang hørt at det finnes en Hellig Ånd.»
3 Og han sa til dem: «Hva ble dere da døpt med?» De sa: «Med Johannes’ dåp.»
4 Da sa Paulus: «Johannes døpte med om-vendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus.»
5 Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.
6 Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte.

michelangelo-71282

I 1.Kor kap 12, kan vi lese om de nådevene som står nevnt i bibelen! Disse gavene er tilgjengelig i dag, og en kan motta disse gjennom å søke Gud for det! Og ved å bli bedt for av andre som flyter i de gavene. Gud ønsker virkelig å gi deg alle nådegaver! Det ligger på hjertet hans at du skal kunne flyte i alle gavene!

 1. Korinterbrev 12:

Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.  2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene.  3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
     4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,  9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. (Bibel 2011)

 

Min bønn til deg:
Kjære Himmelske Far! Jeg ber om at du skal velsigne alle som har vært inne på denne siden! Jesus kom med din kraft og la de få lov til å bli fylt med Den Hellige Ånd! Å, Herre møt de på en så sterk måte! La de få bade i ditt nærvær! La de få et møte med deg Jesus! Hellige Ånd jeg inviterer deg til å fylle enhver som leste dette stykket! Kom og fyll de opp med din kraft og med din herlighet! Takk Jesus for at du er så god! Takk for at du er så stor! Takk for din styrke, din kraft! Og for din glede! Jesus du er konge! Du er min konge ! Halleluja!

landscape-330112