Living rooms – Healing testimonies.

Mens vi var ute på Encounter team 2012, var vi i Fredrkstad på Oase stevnet. Vi fikk der se at Gud gjorde mirakler og at Han var tilstede med sin kraft. Vi hadde ansvaret for helbredelsesrommet inn på Oease bygget ved bassenget. Der ba teamet mitt for folk. Her er litt vitnesbyrder om hva Gud har gjort gjennom teamet:

Vi hadde fått delegert ansvar for healing rooms for å betjene folk som var syke. Folk kom dit og mottok forbønn, mange ble helbredet fra mange plager og smerter. Folk ble veldig oppmuntret og takknemlig av forbønnen. Her er litt vitnesbyrd om Guds godhet.

-Ei Dame som hadde vondt i rygg, kneet og nakken. Hun ble bedt for og møtt av Gud. Hun opplevde den Hellige Ånds kraft og hun kjente Guds ånd strømme inn gjennom hennes kropp med sitt nærvær, med sin godhet og med sin fred. Herren kom med sin kraft og det var herlig .

-En mann ble helbredet fra å ha vond rygg som han hadde hatt i et par uker. Han ble møtt av Gud og helbredet i ryggen. Det var veldig sterkt!

-En mann som hadde kne smerter, slatters. Han ble mye bedre. Og hans forlovede ble helbredet i skulderen.
-Ei jente ble helbredet i nakken, hun hadde hatt nakke smerter i flere måneder.
-Mange ble oppmuntret gjennom profetiske ord som de fikk under forbønnen.