Norsk: Så, hei alle sammen, vi er her nå. Jeg talte akkurat i denne kirken og kom til New Life i Ålesund. Det var fantastisk. Hvordan har reisen vært så langt? Ja, å komme hit har vært helt topp. Vi ankom hotellet og fikk veldig fine rom. Vi ble liksom oppgradert, noe jeg ikke forventet. Superhyggelig. Jeg har aldri vært i Allison før, jeg har aldri vært i denne kirken, New Life. Jeg føler nærværet av Den Hellige Ånd her. Og jeg er heller ikke så vant til å preke som Daniel. Jeg er vant til TV-studioet, men å preke i en kirke er litt nytt for meg. Men dette er ditt første forsøk, ikke sant? Nei, det er ikke mitt første forsøk, det var denne påsken. Ja, også på video. Oh ja, det er riktig, det er riktig. Men er det første gangen du reiser på en misjon for å preke i kirken? Det er første gang, ja. Det er det jeg mente. Ja, det er ganske kult, men det var bra. Jeg følte Den Hellige Ånd komme med kraft, med mot, med mot og med ord å si. Så ja, takk Jesus. Ja, det var gøy. Så vi har nettopp ankommet Allison og måtte gå rett til hotellet, rett til møtet, og det var veldig bra fordi det var et lovsangsband som håpet mens de lovpriste. Det var fantastisk å høre. Og så fikk vi beskjed om at vi må oversette hverandre fra norsk til engelsk. Så Pernille, du gikk først. Hva snakket du om, husker du?

Jeg hadde planlagt en preken, en undervisning om identitet, om din sanne identitet i Jesus. Men jeg fikk også ting fra Den Hellige Ånd mens jeg talte, så jeg tror jeg sa mange forskjellige ting. Jeg husker ikke alt, men jeg snakket også om din autoritet i Jesu navn. Du har autoritet over demoner og sånne ting. Så ja, og du snakket om håp? Jeg gjorde det, jeg snakket om håp. Jeg så egentlig bare gjennom notatene mine under lovsangen, og jeg fant en preken jeg holdt i fjor om håp, og jeg følte at det var det. La oss snakke om håp. Så det var et håpefullt budskap der og da. Og så kan dere se det, det vil nok være på YouTube. Ja, vi fikk det filmet på norsk og engelsk med oversettelse. Så det var, jeg var ikke forberedt, jeg skulle oversette for henne. Jeg heller, nei. Så vi var ganske aktive i dag i tjenesten, folk som ba for folk, og det har vært en god dag, ikke sant? Det har vært en veldig god dag, ja. Og jeg følte fred, jeg følte meg glad. Så selv om du blir angrepet i forkant av en misjonsreise, så vet du at det kommer til å bli bra. Så du må bare dra. Så ja, ja. Så vi er liksom sendt ut fra forskjellige tjenester, som Visjon Norge og noen andre. Så det er bra å være her og drive med tjeneste. Det er gøy. Så det er virkelig en god aktivering for deg Pernille, å gjøre dette. Definitivt, jeg tror det. Det er god trening for meg. Jeg er en ny evangelist, du har gjort dette i 15 år, sannsynligvis. Ja, det er nytt for meg, men jeg elsker det. Jeg lærer mye, og når vi tar et steg i tro, får vi mot, mot. Så det er ikke meg, det er Den Hellige Ånd, ikke sant? Men jeg gleder meg til i morgen. Og da kan vi gjøre noe evangelisering i byen, på gatene. Jeg har ikke gjort det på lenge. Så jeg gleder meg. Jeg har bedt for at folk skal bli frelst. Så det skal være en rockekonsert i byen i morgen, og vi skal gå i Jesus-marsjen, og vi skal preke på gaten. Så det er mange mennesker som kommer til å høre budskapet i morgen. Det er det, kom igjen. Mye streaming, mye opptak. Så vi må få utstyret i gang, så det blir bra. Så du kan følge det på Facebook også, og se videoen som vi legger ut der, og sannsynligvis også på YouTube. Så flott, det er bra. Ja, ja, ok. Takk for en fin dag, fin reise, og vi gleder oss til i morgen. Ja, amen, amen. Gud velsigne dere.

English:

So, hello everyone, we’re here now. I just spoke at this church and arrived at New Life in Alesund. It was amazing. How has the journey been so far? Yes, getting here has been absolutely fantastic. We arrived at the hotel and got very nice rooms. We kind of got upgraded, which I didn’t expect. Super nice. I’ve never been to Allison before, I’ve never been to this church, New Life. I feel the presence of the Holy Spirit here. And I’m not quite as used to preaching as Daniel. I’m accustomed to the TV studio, but preaching in a church is somewhat new to me. But this is your first attempt, right? No, it’s not my first attempt, that was this Easter. Yes, also on video. Oh yes, that’s correct, that’s correct. But is this the first time you’re going on a mission to preach in the church? It’s the first time, yes. That’s what I meant. Yes, it’s pretty cool, but it was good. I felt the Holy Spirit coming with power, with courage, with bravery, and with words to say. So yes, thank you Jesus. Yes, it was fun. So we just arrived in Allison and had to go straight to the hotel, straight to the meeting, and it was really good because there was a worship band that brought hope while they were worshiping. It was fantastic to hear. And then we were told that we have to translate each other from Norwegian to English. So Pernille, you went first. What did you talk about, do you remember?

Source