Å vandre med et Himmelsk perspektiv

Håp du har det fint! Januar er ofte tiden med innvielse og bønn for resten av året. Jeg tror det er så viktig i vår tid, at vi søker Herren. At vi påkaller på Hans navn. At vi ikke blir lammet var frykt, men at vi vandrer i Herrens kraft, i Hans Ånd.

Kraft til å være et vitne!

Efeserne 1:17 "Jeg ber om at Vår Heren Jesu kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere vikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans mektige kraft”

FIRESTARTERS-ONLINE

Du har sikkert drømmer og visjoner i ditt hjerte? Du sitter kanskje med et kall og en lengsel i ditt indre? Her presenterer jeg for deg et svært spennende konsept, nemlig nettkurset “Firestarters-online”. Vi kjører nå igang med en ny runde!

Kurset er utviklet for å hjelpe troende til å bli vekkelsesbærere i hverdagen, til å forandre verden og skape historie.

I løpet av 8 uker med både praktiske og inspirerende moduler, vil jeg lære deg det du trenger for å bli aktivisert i inn i denne livsstilen.

Herren virker mektig med sin kraft

Gud er god og Han elsker denne verden. Faktisk i den grad at Han gav sin enbårne sønn. Johannes 3:16 “For så høyt elsket Gud verden at han gav sin Sønn den enbårne, slik at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Min venn! Gud er god. Han er kjærlighet. Den kjærligheten får vi erfare gjennom Jesus! 

 
Daniel Kolenda kom til Norge nå for akkurat et år siden og hadde sterke møter sammen med Håkon Fagervik i Sarpsborg. Dette var spennende og herlig! Selv ble jeg forfrisket, oppmuntret og glad av å være tilstede på de møtene.

TX-Vikings & Dåp

Hei kjære venn! Håper du har det bra her ønsker jeg å dele med deg noe av det jeg fikk oppleve Jesus gjøre forrige sommer. Selv om det er fint vær ute, er det viktig å ha det godt inne! Og da mener jeg inni sjelen. Det er viktig å la seg bli fylt opp ovenfra av Ånden. Jeg pleier å si at hva nytter det å ha vitaminer i kjøleskapet om en ikke benytter seg av det?

Veldig mange vet at de har adgang til Gud, at Han er nær osv. Men de benytter seg ikke av muligheten til å bruke tid med Han og i å lese i Guds ord. Når nederlag og tunge tider kommer, står mange der med bekymring og frykt. Vi trenger å bygge opp vår åndelig tempel, slikt at vi er utrustet til å møte livets uforutsigbare omstendigheter.

Norge skal blir frelst - på vei til Israel nå:) 

Håper du har det bra og at du har hatt en fin uker. Gud er utrolig god. 

Jeg er så takknemlig for Jesus. Jeg så glad for det han gjør! Det er kraft i evangeliet, Guds rike går framover!
Det har skjedd utrolig mye den siste uken! Det har faktisk tatt av! Og det på en herlig måte! 

Mandag 5 Mars, fikk jeg en utfordring, som jeg kjente en veldig yes og amen til! Det gikk ut på å forkynne evangeliet til en eller flere en gang pr dag i et år fram i tid. Altså 365 dager med å daglig forkynne evangeliet. 

Siden mandag har jeg fått forkynt evangeliet så og si daglig, det Jesus har gjort er helt utrolig. Har fått sett Jesus helbrede mennesker, fått sett flere  personer bli frelst og mange berørt av Guds kraft. Og dette kun denne siste uken! Wow! Herren er god! 

Nedenfor legger jeg ved video og vitnesbyrd du kan ta en titt på, for å kunne se og lese mer om det Jesus har gjort:)

Mars 2018 Israel er wow! 

Hei kjære venner. Nå har jeg vært noen dager i Israel og det er veldig spennende. Mye har skjedd og dette er bare begynnelsen. Jeg merker at Gud har noe stort på gang her i landet. Mennesker er mer åpne nå enn før for Messias. Det kjennes som at det er en sterk åpning for å bli kjent med Gud. Vi lever i en spennende tid:)
Prioriteten av denne turen er å være i Israel for å vitne til det Herren gjør i landet, samt bli kjent med lokalbefolkningen. Så langt har det vært veldig spennende! 
Nedenfor har jeg satt i hop, vlog videoer for å fortelle om turen.

Påsken 2018 VELSIGNELSE IFRA ISRAEL 

Hei venner, det er herlig å være her i Israel. Vi ser at Herren gjør noe nytt og at mange mennesker blir berørt.Det jødiske folket er mer åpen nå enn noensinne for å høre om Messias. Det er mitt inntrykk i forhold til samtaler som jeg har hatt med de. Det har vært veldig fint å få god kontakt med dem. I denne tiden har jeg vært mye i Ashdod og i Jerusalem . I Ashdod for å bruke tid sammen med menigheten, for å kunne så inn i de yngre og være sammen med dem. Det har vært veldig fint å få vært med messianske jødiske ungdommer som elsker Yeshua. 

Jøder her i Israel, de fleste tror på Gud. De tror på hele GT (Den gamle testamentiske versjonen av bibelen). Men de har ikke erfaring med NT (Det nye testamentet, der det står om Jesus). Dermed lever det jødiske folket som om NT aldri ble skrevet. Men det er jo nettopp fra dette landet her, fra Israel at Messiasbevegelsen kom fra. Yeshua (Jesus) kom nettopp til Israel for 2000 år siden, han ble født i Betlehem. Han hadde disipler og reiste rundt om hele Israel for å forkynne evangeliet, helbrede syke, vekke opp døde og både demonstrere og proklamere at Guds rike er kommet nær. 

PÅSKEHILSEN FRA ISRAEL 2018

Det å vandre i Israels land er en sann velsignelse. Nå har det skjedd svært mye siden sist jeg har skrevet nyhetsbrev, men jeg anbefaler deg å ta deg tid til å se på innleggene, videoene og lese om hva som tok sted. 

Det har vært påske, nemlig den jødiske påsken Pesach. Denne høytiden er spesiell på mange måter. Jesus selv feiret denne høytiden med sine disipler og det var under denne høytiden at Han døde på korset for våre synder. Dette er mektig! Svært sterkt! 
Jesus ble det siste slaktofferet, en gang for alle for å ta på seg hele verdens synd. 
Slik at hver den som tror på han, vil få evig liv og aldri dø.

"Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." Jesaja 53:5

BIBELSKOLETEAM FRA HAWAII HAR LEDET 50 NORDMENN TIL FRELSE

Artikkel jeg har skrevet i Norge Idag

To team fra Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Hawaii er i Norge denne vinteren. De forteller om vekkelseslignende tilstander, der de har sett mennesker blitt helbredet og frelst ute i gatene mange ulike steder.

Forandring i Mo i Rana

Elise Vagle fra Stavanger er med i staben dette året på basen til disippeltreningsskolen (DTS) i Kona, Hawaii. Det var der hun ga sitt liv til Jesus. Hun er nå en av teamlederne sammen med Michael Roppo. De har med seg et team på cirka ti personer som er elever ved DTSen. På misjonsreisen i Norge, som varer fra 18. desember til 27. februar, har de besøkt menigheter og skoler, og de har bedt for mange mennesker til frelse. Norge IDAG møter dem under oppholdet i Mo i Rana.

Mars 2018 Israel er wow! 

Hei kjære venner. Nå har jeg vært noen dager i Israel og det er veldig spennende. Mye har skjedd og dette er bare begynnelsen. Jeg merker at Gud har noe stort på gang her i landet. Mennesker er mer åpne nå enn før for Messias. Det kjennes som at det er en sterk åpning for å bli kjent med Gud. Vi lever i en spennende tid:)
Prioriteten av denne turen er å være i Israel for å vitne til det Herren gjør i landet, samt bli kjent med lokalbefolkningen. Så langt har det vært veldig spennende! 
Nedenfor har jeg satt i hop, vlog videoer for å fortelle om turen.

Påsken 2018 VELSIGNELSE IFRA ISRAEL 

Hei venner, det er herlig å være her i Israel. Vi ser at Herren gjør noe nytt og at mange mennesker blir berørt.Det jødiske folket er mer åpen nå enn noensinne for å høre om Messias. Det er mitt inntrykk i forhold til samtaler som jeg har hatt med de. Det har vært veldig fint å få god kontakt med dem. I denne tiden har jeg vært mye i Ashdod og i Jerusalem . I Ashdod for å bruke tid sammen med menigheten, for å kunne så inn i de yngre og være sammen med dem. Det har vært veldig fint å få vært med messianske jødiske ungdommer som elsker Yeshua. 

Jøder her i Israel, de fleste tror på Gud. De tror på hele GT (Den gamle testamentiske versjonen av bibelen). Men de har ikke erfaring med NT (Det nye testamentet, der det står om Jesus). Dermed lever det jødiske folket som om NT aldri ble skrevet. Men det er jo nettopp fra dette landet her, fra Israel at Messiasbevegelsen kom fra. Yeshua (Jesus) kom nettopp til Israel for 2000 år siden, han ble født i Betlehem. Han hadde disipler og reiste rundt om hele Israel for å forkynne evangeliet, helbrede syke, vekke opp døde og både demonstrere og proklamere at Guds rike er kommet nær. 

Mars 2018 Israel er wow! 

Hei kjære venner. Nå har jeg vært noen dager i Israel og det er veldig spennende. Mye har skjedd og dette er bare begynnelsen. Jeg merker at Gud har noe stort på gang her i landet. Mennesker er mer åpne nå enn før for Messias. Det kjennes som at det er en sterk åpning for å bli kjent med Gud. Vi lever i en spennende tid:)
Prioriteten av denne turen er å være i Israel for å vitne til det Herren gjør i landet, samt bli kjent med lokalbefolkningen. Så langt har det vært veldig spennende! 
Nedenfor har jeg satt i hop, vlog videoer for å fortelle om turen.

Påsken 2018 VELSIGNELSE IFRA ISRAEL 

Hei venner, det er herlig å være her i Israel. Vi ser at Herren gjør noe nytt og at mange mennesker blir berørt.Det jødiske folket er mer åpen nå enn noensinne for å høre om Messias. Det er mitt inntrykk i forhold til samtaler som jeg har hatt med de. Det har vært veldig fint å få god kontakt med dem. I denne tiden har jeg vært mye i Ashdod og i Jerusalem . I Ashdod for å bruke tid sammen med menigheten, for å kunne så inn i de yngre og være sammen med dem. Det har vært veldig fint å få vært med messianske jødiske ungdommer som elsker Yeshua. 

Jøder her i Israel, de fleste tror på Gud. De tror på hele GT (Den gamle testamentiske versjonen av bibelen). Men de har ikke erfaring med NT (Det nye testamentet, der det står om Jesus). Dermed lever det jødiske folket som om NT aldri ble skrevet. Men det er jo nettopp fra dette landet her, fra Israel at Messiasbevegelsen kom fra. Yeshua (Jesus) kom nettopp til Israel for 2000 år siden, han ble født i Betlehem. Han hadde disipler og reiste rundt om hele Israel for å forkynne evangeliet, helbrede syke, vekke opp døde og både demonstrere og proklamere at Guds rike er kommet nær.