Her kjøpte jeg et par sko og da endte jeg opp med å be for de som var ved kassa. De var hekser, da jeg hørte det utfordret jeg de litt.