På morgenen dro vi til Oljeberget og tittet der. Tenk at det var herifra Jesus dro opp til Himmelen etter å ha vært med disiplene sine i 40 dager etter sin oppstandelse. Her sto Jesus, og ble løftet opp og dro så videre til Faderen, disiplene kunne se Jesus stige opp til en sky dekket til de.

Apostlenes gjerninger: 1:9” Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot Himmelen, idet Han steg op, se, da sto to menn hos dem i hvite klær. Og de sa: Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til Himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp. Dra dro de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som er kalt oljeberget."

Getsemane

Så var vi i e Getshamene hagen, der Jesus var idet han ble arrest og forrådt av Judas. Her fikk jeg holdt en apell og vi hadde en herlig stund der vi kjente Guds nærvær. Vi tiba Herren og lyttet til undervisningen som vi fikk. Det var fantastisk å være her på dette stedet. For en fred. Tenk å kunne være der vår Herre og mester ble oppreist fra de døde. 
Les mer: Johannes, (står om Jesus i Getshamene). 

Gravhagen - Jesus sin grav

Vi var på nytt i gravhagen, denne hagen der de virkelig tror at Jesus lå. I skriften snakket det om at det var en hage, der Jesus sin grav var. Som tilhørte Josef, som var en rik jøde, en hemmlig troende som ba om å få legeme etter at Jesus var død. Det var her i denne hagen at Jesu sto opp igjen. Det var og har han samtale med Magdalena der hun trodde han var gartneren.

Det var og på dette stedet Peter og Johannes løp om kapp til graven. Der Johannes kom først til graven. Det skjedde på dette stedet.

Vi kunne se Golgata her ifra, vi så fjellet og det var formet som en hodeskalle. Tenk deg det, at det var her Herren Jesus døde for deg. Det var her han døde for din og min synd.