Denne dagen var spesiell, da jeg fikk dratt sammen med flotte mennesker til Sande. Levi Jensen hadde meet-up der. Det var svært fint å være tilstede for å kunne vitne om Jesus. Mange kom innom og det var over 50 ungdommer tilstede. Det var utrolig morsomt å se hvordan ungdommene strømmet til torvet klokken 16.00, da møtet var annonsert. Først så delte Levi litt, så fikk jeg delt og fortalte litt om vitnesbyrdet mitt og veien til frelse i Jesus. Hvor viktig det er å søke Herren Jesus og ha Ham på førsteplassen i livet. Jeg så at det gjorde inntrykk på flere. 

Her kan en se video fra facebook-live kanalen på Daniel Haddal, denne videoen er nå på Youtube.
Dette er fra Levi Jensen sin YouTube kanal. Dette er fra meetup-en.

Jeg snakket også med en gutt som hadde vært muslim før og som var åpen for Jesus, jeg fikk svart ham på ulike spørsmål som han hadde. Det var fint å dele dette med han. 
Dag, som er med på teamet delte noe videre om sitt vitnesbyrd av møte med Herren. Det var sterkt å høre på ham! Fint det han delte! Gud virker i dag! 
Daniel Evju sang og holdt en apell, det var svært sterkt og til styrke og oppmuntring for mange! Gud er utrolig god! 
Videre så delte Levi og ba frelsesbønn med de som ønsket det, så delte han evangeliet, om fallet, om frelsen, om frelseren Jesus. Det var utrolig mektig! Gud er god og virker sterkt idag! 

Fantastisk fint treff på meetup! Her er de flotte lederne som er med!
Edna, Daniel, Dag, Kirstin Elin, Levi og Daniel

Jeg fikk delt om Den Hellige Ånds kraft også ba vi for helbredelse, vi inviterte Herren til å komme med sin kraft.  Senere avsluttet vi en bønnering og på slutten kom noen av ungdommene og ville be sammen med oss i bønneringen. Det var fint! 
Ei jente sa at hun trodde mer på Jesus etter dette møtet. En annen gutt sa at han nå var blitt kristen og andre var mer åpne.
Vi spilte også av musikk på åpen gate og det ble sterkt.