Gud lar deg gå ned, så du kan bli oppbygget og æret. Det skjer i Guds timing. Selv om det ikke ser bra ut, vender Gud det til det bedre. Jeg får treffe våre Aluminum Bethel studenter for å connecte med de.

Å være sammen med de tidligere Bethel studentene, er godt, Når jeg ser de, kan jeg se hvem som trodde meg og hvem som ikke gjorde det. Hvem som trodde meg, når jeg sa at de skulle være i et felleksskap, jeg kan alltid se dette. Vi har alle slags ekstreme tilfeller. Vi har de som har gjennombrudd som er  helt rått, de influerer nasjonen og nasjoner. Helt rått! Å vitne det som skjer gjennom de! Jeg visste det var mulig i hjertet, men hadde enda ikke sett det enda.

Så har jeg sett de andre, at de er en gjeng som er sammen, de er motløse, de har det tøft, og har ikke fått til det slikt som de ønsket. Hverken den ene eller den andre kunne jeg forutse skulle gå slikt med! Noen av de som gjorde det bra på skolen, gjør det dårlig hjemme. Og andre som gjorde det dårlig på skolen, snur verden opp ned.

Du må lære deg å betjene deg selv, du må kunne lære å kunne stå alene, og kunne krige for noen! En av våre privileguim for det Gud gjør, er å stå med mange tusen.
Men det å stå alene, og si ja til Jesus og for kallet, det er mektig! Du trenger ikke en gjeng rundt deg for å si “yes”.
Det er noen redskaper, du må vite hvordan du skal gjør det! Om det er forhold,og det ikke går, og du ikke klarer å håndtere det, hvordan blir det da å kunne håndtere og stå i evige saker.

Du må kunne takle slikt nå, ved tanke på hvor du går hen. Jeg har har en sånn glede i meg og behag i meg av denne klassen, second year, bethel!.
Jeg blir litt trist at når jeg reiser og ser hvordan bethel elever har det og hvor dårlig det går med enkelte.

La oss se i første Samuel 30:

Her er det snakk om Davids mektige menn!
De ble til Davids mektige menn, men de begynte som fattige, og motløse! David tok hånd om dem og trente dem opp og var deres leder.

Da David bodde med Kong Saul, brakte Saul han inn i huset og David var bestevenn med Jonatahan! Han er en helt, han var jo den som skulle være konge, og Jonathan så salvelsen over at David være konge. Og han var okey med det. Det er mektig, ved tanke på sjalusi og slikt i menigheten, er det mektig å se at Jonatan heller legger ned sitt liv for å la David være konge!

Kong Saul var en meget sjalu mann! Og sjalusi er farlig og det er mye av det i menigheten i dag! Vi må lære oss å gjennomskue og ta til fange sjalusi.

David visste at Saul var etter han, men han stolte på Herren, og han rømmer så til ødemarken, der er det mange muligheter for David å drepe Saulus! Tenk om du får høre at den nåværende kongen, er etter deg, han har kontaktet medium for å få hjelp til å finne deg og du vet du selv skal være konge, og Saul ligger rett ved deg og sover, og det er din mulighet, du kan ta hans liv og bli konge!

David får rådgivning om å ikke drepe Saul, Han ville ikke føre fram sin skjebne ved sin egen kraft, derfor velger han å ikke ødelegge den salvede. Så tar David og skjærte et lite tøystykke fra Saul, sin konge. Og hvem er han? en demonisert konge som prøver å drepe han!
David gråter og omvender seg for å ha ødelagt bildet av sin konge! Det er utrolig for meg! Hva slags tro i Gud har du på å vente på at han åpner dører, enn at du selv gjør det!

Når mennesker kjemper for anerkjennelse, så kjemper de for å få sin identitet, ved å kjempe for det!.

Hvem tror Jesus var perfekt? (Alle reiste hendene) Hvorfor ble han forrådt? Vell ,det er noe som skjer i deg når du blir forrådt, det er noe som tar del i deg og du blir ristet, du trenger å ha tøffe sesonger.

Hvis du ikke kan takle vekten av kallet ditt, når du blir oversett! Vil du aldri kunne klare å håndtere det, når du blir sett og har mennesker rundt deg.

________________________________________________________________________________________________________________________________

David var blir avvist av Saul som var en demonisert konge,
Han ble avvist an sine egne brøde.
Han ble avvist av filissirene, djevelen selv.
Og når han kommer til sin by, finner han ut at det ikke er noen der, de har tatt koner og barn og alt.
Og Davids mektige menn, er så følelesessmesiig ødelagt, at de snakker om å drepe David, vers 6. Men her tok David og styrket seg i Herren.

Det er sterkt å se at David har hatt en hel serie av avvisninger.

Du ser ikke at David, står og prøver å overtale deres posisjon, det eneste han gjør er at han sier til gjengen, han ignorer deres strategi.
Ledere lever ikke under reaksjonen av klaging, men de lever av hensikt! Og Når den hensikten blir forløst vil det oppmuntre enhver person i nærheten.

David dro med sine 600 menn.
Davids mulighet til å kunne styrke seg i Herren, tok han gjennom sine veier i livet. Han var blitt forrådt, av andre. Men han søkte Herren med rådgivning! Så i øeybliket, der han har svakest følelsessmessig, så søker han Herren. Og det var i denne sammenhengen senere at han ble konge! Det som så ut til å være lengst unna tronstolen, var nærmest!

Din sterkeste promotering, kommer når du seg en guddommelig hensikt, de kommer fordi du gjenkjenner guddommelig hensikt i øyeblikket.

Så hvordan styrker du deg i Herren? Jeg snakker mye om dette! Jeg har lært dette for å kunne overleve! Jeg har lært hvordan jeg skal bruke redskapene, jeg bruker for å holde meg i livet! Jeg tenkte det var overlvelsesredskap!

Det første jeg gjør, når jeg møter noe uventet, kriser, problemer, det første jeg gjør- åpner skriften til løfter Gud har gitt meg, eller så begynner å lese i salmene, vil lese 5-20 kapitler, vil lese så mye til jeg ser at kraft kommer inn i min sjel.
Ofte har jeg ikke løsningen, ethvert nytt nivå av test eller promotering, nytt territorium, trenger jeg enda mer visdom, enda mer enn hva jeg har. Jeg får rådgivning fra venner, det er fint, men jeg prøver å komme inn i et sted, med få mitt hjertetilstand til å komme til fred, jeg vi lese til jeg hører Guds stemme, eller min stemme! Jeg hører David klager, og jeg ser at David i salmene går gjennom mye av det lignende av det jeg har gått gjennom.

Jeg gikk gjennom en veldig tøff sesong for 6 år siden, veldig tøff situasjon, jeg følte meg ledet til Herren til å dra til et sted i salmene, og der tok Gud og talte til meg, jeg gikk tilbake til de samme salmene og leste de om og om igjen. Jeg følte meg ledet av Herren til å lese dette!

Jeg husket John Pual Jackoson, snakket om Romerne 4, var et mektig vers for vekkelse i tilstanden! Jeg leste det om og om igjen i 3 og et halvt år.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Hva gjør du når mennesker forråder deg?
Hva gjør du når de du setter din lit til, svikter deg?
Vell, husk at David styrket seg i de tøffeste situasjon.

Husk å kunne finne skrifter, de skriftstedene som har berørt livet ditt? Vet du hvor de er? Kn du finne dem? Du må vite adressen din til de stedene.
Kampen er i tankene, det er i hvordan vi tenker.

Dem som ikke har noe overbevisning og en fantastisk framtid, har ikke behov for et anker fra Gud.
Du har blitt ødelagt, for det som er normalt, du blir ikke fornøyd, om du har alt det materielle. Jeg drar til Himmelen før dere, mest sannsynlig, og jeg vil se dere komme dit og si at dere har gitt alt! Og gått alt i alt sammen!

Hvordan ville det ha vært å komme til enden av ditt liv og vite at alle dine drømmer gikk i oppfyllelse! Hvordan skulle det ha vært, hvordan skulle det føltes som?

Ofte når jeg møter kriser, er det at et løfte fra Gud blir møtt.
Hva er problemet? Du har en kamp i ditt sinn, du har løfter fra Gud og dine omstendigheter har kommet mot løftet.
hva gjør du? Jeg liker å gå inn i Guds nærvær og feire Han akkurat der, hvor løftet har avtatt.
Har du problemer med hjertet? da prøv dette, Gud jeg takker deg for at mitt hjerte er friskt og godt! Det er sterkt! Alle kan gi takk etter på, vis meg den som gir takk før tiden er den, så skal jeg vise deg hvem som får gjennombruddet.

Ikke se på det synlige
Om du kun ser på det synlige, vil du misse det Gud har i det usynlige for deg.
En ting vi alle kan gjøre bedre er å ta våre egne svar i ordene i hjertet og taler det ut! Liv og død er i ordene!
Hvor mange vil reise opp døde? Vell, da slutt å tal død!

La os stå! Impartation!