Jesaja 43,18: «Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før.»

Dagens vers: Filipperne 3,13: «Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 9-10 og Markus 4

Mange av oss kan lett bli opptatt av fortiden. Da i den forstand at en sitter fast i tiden og ikke klarer å gå videre med framtiden. Det kan være omstendigheter som skjedde i ditt liv som såret deg. Det kan være tap av noen du elsket, økonomiske tap eller traumer du har erfart.

Ofte så kan vi sitte igjen med vårt liv, der vi bygger opp murer rundt vårt hjerte. Kan hende at en sier høyt! – Jeg skal aldri bli såret! – Jeg skal aldri tape! Jeg skal aldri la noen tråkke på meg! Jeg skal aldri gjøre feil! Og plutselig uten at vi er klare over det, så har vi bygd et gjerde rundt vårt indre, der vi ikke slipper mennesker eller Gud til.

Om vi vandrer i livet med disse sårene, kan det utgjøre store negative konsekvenser for framtiden. Vi kan da ende opp med å såre andre, siden vi selv er redd for å bli såret. Vi frykter for å åpne opp vårt hjerte på grunn av dårlige minner fra fortiden!

Jeg her gode nyheter til deg min venn! I Jesus så er det legedom og helet! Han kom for å sette oss i fullstendig frihet! Fortiden skal ikke ha herredømme over deg lenger! Du skal strekke deg videre! Du skal få glemme det som ligger bak og strekke deg ut etter det som ligger foran! Ta imot helet, legedom i Kristus og la ditt sinn forvandles!

Romerne 8,1 sier så fint: «Derfor om er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus»! Amen! Dette verset indikerer at du skal ikke føle på fordømmelse for saker som har vært! Fore i Jesus er du en helt ny skapning! Dette selv om du som kristen tok dårlige valg! Siden du er i Kristus Jesus skal du få strekke deg etter det som ligger foran! Gud har planer for ditt liv, la ikke sårene fra fortiden din ødelegge for din framtid!

Spørsmål du kan stille deg –Hva slags hendelser fra fortiden holder deg tilbake? –Hva kan du gjøre for å strekke deg ut etter det som ligger foran?

Ord fra Herren:

Jeg er Herren din Gud, jeg har formet deg og vevet deg! Du er ønsket og elsket! Bruk tid med meg! Salme 32,8: «Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg vil gi deg rå med Mitt øye». Ordspråkene 4,25: «Dine øyne må se rett fram, og du må vende dine øyelokk rett framfor deg.» Hold ditt blikk festet på meg, på mine løfter, på mitt ord og på visjonen jeg har lagt ned i ditt hjerte! Og se, Jeg er med deg alle dager denne tidsalders ende!