Heidi Baker speaking in first year. 28 March 2016

Heidi Baker speaking in first year. 28 March 2016

Notes in Norwegian:

Om du ikke gir opp så vinner du! Jeg vil kalle deg til å vinne! Til å leve livet ditt fullstendig fokusert på Jesus.

Gud vil fylle deg med kunnskapen av sin vilje.
Gud forteller deg deler av din gudgitte hensikt, så gir han deg mer og mer og mer, deretter mer av sin plan for din hensikt. Slikt er det , det er nok siden vi ikke kan håndtere alt på en gang.

Ha øynene fokusert på Jesus, så vinner du! Det kan jeg fortelle etter 42 år av tjeneste.

Jesus lever og Gud farer er ekte. I et øyeblikk kan du vandre i all Guds kraft.
Gud kan ta ditt liv og snu det opp ned på et øyeblikk, så kan han puste inn hensikt inn i livet ditt.

Så mange av oss, diskvalifiserer oss selv med det vi sier om livet vårt. Gud kan gjøre alt vi ønsker!

Gud vil gi deg en overføring av mot i dag! Så du ikke blir redd for noe! Så du vil tro at Han kan gjøre alt gjennom deg! Mot som trorat du er virkelig tilgitt, at du virkelig er hans.

Denne frimodigheten kommer, ved å være i Jesus, være i Hans hjerte.
Vi er kalt til å leve et liv totalt verdig Herren!

Hvordan vil det være om vi lever et verdig liv. Hva vil det bety om Gud tok oss så dypt inni sitt hjerte, hva vil det bety om vi tilfredsstiller han på et hvert område. Jeg har en lengsel, å være så nær Jesus, så nær Pappa Gud.

Frykt for mann, er det motsatte av visdom, å frykte mennesker er å leve så mye mindre enn i forhold til Hva Gud har for deg.

Kolosserbrevet 2.3:

Gud har satt meg fri fra kraftig dysleksi, samt at han helbredet meg, jeg lærte å stave, jeg fikk gjennombrudd på det. Da jeg var 16 år, kunne jeg ikke stave verken hus eller skole.

Noen av dere venter på å få en plattform, det er crazy, gå ut og forkynn evangeliet! Forkynn det gode budskapet!

Aldri gå i fra Guds kall for livet ditt! Om du ikke gir opp, så vinner du!
Hvorfor vil Gud be deg om å gjøre noe, du ikke forstår?

Du trenger Guds kraft, uten kraft har du ikke kjærlighet, uten kjærlighet har du ikke kraft. Du trenger kraft, kjærlighet og visdom.
Randy Clark ba for meg! Jeg fikk Guds kraft over meg!

Gud vil gi oss, dere byer, land, distrikter. Han vil rocke deg, gjøre mer med deg enn du kan tenke er mulig.

Gud gir deg ikke en nasjon, men han gir det til dere, så dere kan være en gjeng. Gud gir det til katalysatoren, det betyr – En som Gud rører ved ,en som blir en katalysator for troa Gud putter i deg. Gud ser etter katalysatorer.

About The Author

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *