Helgen 16-18 Oktober var jeg på Notodden. Jeg talte der på en ungdomskonferanse, som het United. Det var spennende å treffe ungdommer fra det distriktet. Vi hadde to kveldsmøter der. Fokuset var identitet, kontakt med Gud og Åndens kraft! Olav Røysland, er ungdomspastor i menigheten Elim Heddal og han inviterte meg dit for å tale og være sammen med gjengen. 
På kvelds-samlingene var det omtrent 30 ungdommer som var tilstede. Ordet ble forkynt og det var tydelig at mange ble oppmuntret og oppbygd. Fredags kveld hadde vi frelsesinnbydelse og da var det 2 ungdommer som offentlig responderte på at de ønsket å følge Jesus!