eks på musikk til bruk for hvilende bønn

Hvordan hvile i Guds nærhet?

Intimitet med Gud
Gud kaller oss til å være i Hans nærvær. Han lengter etter å fylle oss opp med sin kraft! Han lengter etter at vi skal få kjenne på Hans salvelse og glede! Gud er ikke ute etter at vi hele tiden skal gjøre saker for Ham. Han vil så gjerne at vi bare skal være med Han. Vi trenger å legge inn årene og bare hvile i Herren. Med andre ord, la oss bade i Hans nærvær slik at vi kan få ta imot frisk kraft, salvelse og styrke.

Hvilende bønn
Hvilende bønn, der en hviler framfor Gud, man er rett og slett stille i Hans nærvær. Se
Salme 46,11: "Fall til ro og kjenn at jeg er Gud” .Ofte er vi så utrolig opptatt med å prestere, vi prøver å skal lese nok i bibelen, vi prøver å be nok, vi lager bønnelister og vi står opp tidlig for å be. Alt dette er fint, men vi må huske på, i blant trenger vi å falle til ro og bare ta imot fra Gud. La Han selv betjene oss med sin kraft! La Gud selv fylle deg opp med sin salvelse. Ligg og drikk i fra kilden.

488200804

En tesla trenger strøm for å fungere                                        
På samme måte som en tesla trenger strøm for å kunne kjøre med sin elektriske motor, trenger vi åndelig føde og styrke for å fungere i vårt bønneliv. Vi må huske på at det finnes flere typer bønn! Det finnes forbønn og det finnes hvilende bønn! Klart det er flere typer bønn, men hvilende bønn er bønnen jeg deler om i dag. Slik som en tesla trenger å stå i ro for å lade batteriene sine, trenger vi å være stille framfor Gud, for å la Han fylle oss opp med sin kraft.

488201504

Forbønn
Når du går i forbønn for andre, da beveger du verden via Guds Ånd. Dette er et mektig verktøy, en mektig krigsføring, men jeg må dessverre fortelle deg at du gir ut. Det er kjempe bra for du er med å gjør en forskjell, men du mottar ikke. Det samme gjelder ved håndspåleggelse, du gir ut til andre, du mottar ikke selv. Å gi er gull! Men hvis du bare gir, så vil du gå tom og til slutt kan du risikere å bli utbrent. Derfor trenger du til stadighet å la Gud fylle deg opp med sin Hellige Ånds kraft.

488205804

Å drikke ifra kilden
"Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare." Dette sier Jesus i skriften, se Matteus 6:6. Men hvordan da be? Vell, det jeg introduserer deg for nå, har sikkert mange av dere hørt om, men det er ikke sikkert du praktiserer det selv om du har hørt om det. Du trenger å drikke i fra kilden. Altså hvile, falle til ro og vite at Herren Han er Gud. Når du gjør det vil du kjenne hvordan ting bare vil falle på plass. På samme måte som kroppen din trenger næring og søvn for å fungere, trenger du Guds ord og påfylling fra Gud for å fungere sterkt åndelig.

Salme 46:11 "Stans og innse at jeg er Gud! Jeg er opphøyet over folkene, opphøyet på jorden."

488207004

Hva er hvilende bønn
Bønn er kommunikasjon, å samtale med Gud, å snakke med Han. Bønn trenger på ingen måte å være kjedelig, når du ber inviterer du Gud til å komme. Siden vi nå snakker om hvilende bønn, så er det viktig å huske på at det er flere måter å be på, men i hvilende bønn, er det du som tar i mot. Du skal bare hvile i Guds nærvær og ta imot. Du skal la Gud selv betjene deg! I denne settingen, er det ikke tid for å fortelle om behovene dine, eller be for vennene dine eller familien din etc. I hvilende bønn skal du bare hvile! Du skal la din ånd bli ladet opp med frisk salvelse, du skal fylles opp, du skal marineres, altså bades i Guds nærvær. Du skal bli fylt opp med håp, med styrke, med glede og med kraft! Du skal kjenne salvelsen og salvelsen skal sette deg fri. I hvilende bønn, trenger vi heller ikke å be i tunger. Tungetale er viktig og bra, men i hvilende bønn skal vi bare være stille. Hvile og ta imot.

Gode vaner gir gode resultater
Det er på mange måter bevist at faste vaner vil gi resultater. Trener du på treningssenteret 3 dager i uken og har en treningsplan, der du både spiser og trenger riktig, vil dette over tid gi resultater. Men om du bare drar innom treningssenteret i hytt og pine, sånn sporadisk og du etter 3 økter forventer muskler, blir du nok skuffet, da siden det er en prosess før musklene vil komme. Men om du ikke gir opp vil du merke resultater. Slikt er det med bønn og. Resultater vil komme ettersom du praktiserer dette over tid.

Jesus med Marta og Maria
Lukas 10:38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.  Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Her ser vi at Martha var opptatt med alt som skulle gjøres, hun var mer opptatt av å jobbe for Gud, enn for å bare lytte til Gud. Mens Maria, hun ville bare hvile, hun satte seg ned ved føttene Hans for å ta imot fra Jesus sin lære. Maria valgte å bare ta til seg det Jesus hadde å dele med henne. Maria brydde seg ikke om alt som skulle gjøres, hun gikk for det beste! Nemlig det å bare være med Jesus. Så ofte i vårt samfunn, har vi liksom ikke tid til å være med Jesus for vi er så opptatt av alt som skal gjøres, vi skal vaske huset, ordne kaffe, forberede preken, forberede alt slags mulige saker etc. Og vipps - så er dagen over. La oss trakte etter Jesus. Etter å være intim med Jesus! La oss sitte ved Jesu føtter!

 

Kom til Jesus for å motta hvile 
Matteus 11:28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.

Jesus oppfordrer oss til å komme til Ham med alt som er tungt. Til å være med Han og hvile i Ham! Til å kose seg med Jesus. Det er det Han oppfordrer oss til! La oss være med Jesus. La oss komme til Ham med alle våre vanskeligheter og alt som vanskelig er.

- Peters brev 5:6,7 "La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når tiden er inne. Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere."

Bli i Jesus.
I Johannes kapittel 15, snakker Jesus mye om det å være i vinen.
Jesus kaller seg selv for vintreet og sin var Far vingårdsmannen.
“Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe"Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal blir gjort for dere.“

Ofte så forer vi oss selv med søppel, med dårlige avisartikler, dårlige Tv operaer, Tv-serier osv. La oss heller fore oss selv om Guds ord og Jesus!

Fordeler ved hvilende bønn:
- Du lærer å ta imot og ikke konstant prestere.
- Du hviler i Guds nærvær.
- Du fyller opp ditt åndelige tempel.
- Du får super frimodighet.
- Du er intim med Gud.
- Du stresser ikke.
- Du lar Gud krige for deg.
- Du blir fylt opp.
- Du lader batteriene dine.
- Nådegavene vil flyte gjennom deg på en mektig måte!
- Du vil få nye opplevelser med Gud.
- Du vil vedlikeholde den intime kontakten med Jesus.

Praktiske steg i å gå fram for hvilende bønn:
Finn deg en god stol, en sofa, en matte, eller en seng du kan ligge i.

- Begynn med å sette av 10-30 minutt daglig, Det kan være etter jobb/skole eller på morgenen eller før du skal sovne. (Ps.Du kan aldri bruke for mye tid til dette)
- Ha på en salvet lovsangs eller instrumental bakgrunnsmusikk.
- Still hjertet ditt inn på å ta imot fra Jesus.
- Fokuser på Jesus
- Får du en masse tanker, da skriv det ned og gjør det senere. La denne tiden her være mellom deg og Gud alene.